Home

Snøhvitfeltet fakta

Snøhvit - petroleumsfelt - Store norske leksiko

Snøhvit var den første utbyggingen i det sørlige Barentshav. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquified Natural Gas Retting 1: I denne søknaden frå Statoil vart omgrepet albatrossfeltet nytta så seint som i 2003 endå samordningsavtalen om felles utbygging av Snøhvitfeltet var tre år gamal. Retting 2: kartet på side 11 i dokumentet vist til over syner at Snøhvitfeltet femnar om strukturar i heile 9 blokker. Roarjo 20:34, 12 desember 2006 (CET

Koordinater Johan Castberg-feltet (tidligere kalt Skrugardfeltet) er et oljefelt som strekker seg over flere blokker deriblant 7220/8 på norsk kontinentalsokkel nord i Norskehavet.. Johan Castberg-feltet ligger 110 km nordvest for Snøhvitfeltet, 200 km nord for Ingøya i Måsøy kommune og 210 km sør for Bjørnøya.. Letehistorikk. Letelisensen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i april 2009. Fakta om Equinors produksjonsanlegg på På anlegget foregår det mottak og prosessering av LNG fra gass som ankommer i en 145 kilometer lang rørledning fra Snøhvitfeltet i Barentshavet

Felt: SNØHVIT - Norskpetroleum

7222/11-1. 31.10.2008 Pressemelding 60/2008: StatoilHydro Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 228, har avsluttet undersøkelsesbrønn 7222/11-1. Brønnen er lokalisert 80 km nordøst for Snøhvitfeltet og 160 kilometer nordvest for Hammerfest. Formålet med brønnen var å påvise petroleum i midtre og øvre trias reservoarbergarter i et prospekt kalt Caurus

Fakta om Equinors produksjonsanlegg på Melkøya. Equinors produksjonsanlegg på Melkøya. Arkivfoto: Terje * På anlegget foregår det mottak og prosessering av LNG fra gass som ankommer i en 145 kilometer lang rørledning fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. * Mandag ettermiddag 28. september brøt det ut brann i produksjonsanlegget. Fakta om Equinors produksjonsanlegg på Melkøya * På anlegget foregår det mottak og prosessering av LNG fra gass som ankommer i en 145 kilometer lang rørledning fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. * Mandag ettermiddag 28. september brøt det ut brann i produksjonsanlegget. Kilder: Equinor, NTB Fakta om Equinors produksjonsanlegg på Melkøya Melkøya er en liten øy som ligger like nordvest for Hammerfest. Produksjonsanlegget på øya startet opp høsten 2007, og det er Equinor som er operatør for utbygging og drift av anlegget

Fakta om Equinors produksjonsanlegg på Melkøya * Melkøya er en liten øy som ligger like nordvest for Hammerfest. * Produksjonsanlegget på øya startet opp høsten 2007, og det er Equinor som er operatør for utbygging og drift av anlegget I boksen til høyre på siden ligger nyhetssaker fra noen av de mange fadesene på Snøhvitfeltet. Fakta om Snøhvit/ Melkøya: 1981: Snøhvitgassen blir funnet. September 2001: Statoil sender inn søknad om Plan for utbygging og drift (PUD) av Snøhvitfeltet til myndighetene

Fakta om anlegget på Melkøya. På anlegget foregår det mottak og prosessering av LNG fra gass som ankommer i en 145 kilometer lang rørledning fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Mandag ettermiddag 28. september brøt det ut brann i produksjonsanlegget. Kilder: Equinor, NTB Fakta om Equinors produksjonsanlegg på * På anlegget foregår det mottak og prosessering av LNG fra gass som ankommer i en 145 kilometer lang rørledning fra Snøhvitfeltet i Barentshavet Utenfor Hammerfest ligger Melkøya, Statoils mottaksanlegg for gass i fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. NCC har utført drift og vedlikehold av bygg og anlegg på øya. I 2007 startet drift- og vedlikeholdsprosjektet på Melkøya på oppdrag av Statoil

Snøhvit-utbyggingen vedtatt - NRK Norge - Oversikt over

 1. Fakta om Snøhvit: erfest Snøhvit-feltet ligger om lag 140 kilometer utenfor kysten av Vest-Finnmark, og inneholder om lag like store gassressurser som Frigg da det ble påvist. Feltet: Snøhvit-området består av feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd. Det første gassfunnet ble gjort i 1981. Utvinnbare ressurser
 2. Fakta om Snøhvitanlegget. Snøhvitanlegget ligger på Melkøya, fire kilometer nord for Hammerfest sentrum. Det er Europas største transportanlegg for flytende naturgass (LNG). Det skal utvinnes og ilandføres gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd
 3. Snøhvitfeltet ligger utenfor Sørøya i Finnmark, hvor det finnes 26 arter med bestander av internasjonal verdi, og ytterligere 8 arter med bestander av nasjonal verdi. Nord-vestsida av Sørøya er et meget rikt sjøfuglområde med flere fuglefjell med mellom 10.000 og 100.000 hekkende individer

Snøhvit - equinor.co

 1. ert av nokre store felt. fakta_2005_kap1_4 12-04-05 14:18 Side 37. 3
 2. og naturgass føres sammen i en tank ved høyt trykk og moderat temperatur
 3. Fakta om Hammerfest. Velg by. På Melkøya, rett utenfor Hammerfest, bygges landanlegget som skal behandle og kjøle ned gassen fra Snøhvitfeltet. Anlegget skal igangsettes høsten 2007. I 2005 kom Hammerfest på UNESCOs verdensarvliste med det nordligste målepunkt i Struves meridianbue. Byen har også sin egen sang,.
 4. I Norge har vi to produksjonsanlegg for olje og gass hvor vi også driver med karbonfangst: Sleipnerfeltet i Nordsjøen og Snøhvitfeltet i Barentshavet. Førstnevnte var Norges første anlegg med karbonfangst, og åpnet i 1996. Begge feltene drives av Equinor og fanger omtrent 1,7 millioner tonn CO₂ per år
 5. Norsk olje- og gasshistorie er en fortelling om kloke politiske beslutninger, industribygging i verdensklasse og stor verdiskapning. Her finner du noen av høydepunktene etter over 50 år med oljevirksomhet i Norge

Diskusjon:Snøhvitfeltet - Wikipedi

Fakta: 398 sider (norsk) 422 sider (engelsk og tysk) Oppdatert for hver nye utgave. Inndelt i kapitler med logiske sekvenser for hver dag. Beskrivelse av alt du ser fra skipet. Kart med inntegnet seilingsrute og stedsnavn langs hele leden. Kultur, historie, geografi og sagn knyttet til steder langs hele leden Kraftverket drives med naturgass fra Snøhvitfeltet ligger to kilometer fra LNG-anlegget på Melkøya, og vil gi en kraftproduksjon på 700-800 GWh/år. Her følger litt fakta; - Effekt: 100 MW - Gir 800 GWh, tilsvarende 1,3 Altakraftverk - Teknologi: Sargas - CO2 -fangst: Siemens, Frankfurt (Höchst) - CO2-injeksjon: Statoi Fakta om nordområdene: * I 1979 åpnet Stortinget for leteboring nord for 62. breddegrad, det vil si i Norskehavet og Barentshavet. * Den første letebrønnen i Barentshavet ble boret i 1980. Det første funnet, 7122/8-1 Askeladd, ble gjort i 1981. Askeladd ble senere tatt med i Snøhvitfeltet

Johan Castberg-feltet - Wikipedi

- Dette er tull, Bondevik! - Dersom Bondevik faktisk har skutt de forurensende gasskraftverkene ut i det blå, går han på tvers av Stortingets vedtak, og da må han informere Stortinget om saken. Fakta om Equinors produksjonsanlegg på Melkøya. Equinors produksjonsanlegg på Melkøya. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB * På anlegget foregår det mottak og prosessering av LNG fra gass som ankommer i en 145 kilometer lang rørledning fra Snøhvitfeltet i Barentshavet Nordvest for Snøhvitfeltet har en ny del av Barentshavet fått navn etter en politiker fra Brevik i Telemark: «Johan Castberg». Det var riggselskapet Transocean som gjorde dette oljefunnet. Samme selskap var ansvarlig for det enorme oljeutslippet fra Deepwater Horizon ulykken i Mexicogulfen i 2010 På Snøhvitfeltet er det funnet både olje og gass. Det er olje i store deler av reservoarene, og denne oljen kan ved en ulykke komme opp av reservoaret, selv om det er gass som utvinnes. Dermed kan katastrofen være et faktum midt i oppvekstområdet for den nordatlantiske torskestammen

Fakta om Equinors produksjonsanlegg på Melkøy

•Maksimere verdiskaping fra ressursene i Snøhvitfeltet •God prosjektutvikling - robusthet •Kapasitetsøkning på Melkøya for videreutvikling av Barentshavet Utfordringer Kompleks beslutning basert på vurderinger av en rekke forhold gjennom hele verdikjeden Fakta Beliggenhet: 140 km fra Hammerfes CO2 er ikke som andre gasser når den skal transporteres i rør. Forskerne hos Statoil og SINTEF vil avdekke hvordan rørsystemet kan sikres mot lekkasjer av klimagassen og andre driftsproblemer Johan Castberg (PL 532) - Fakta norskpetroleum.no Johan Castberg er tidligere Skrugard- og Havis- og Drivisfeltene i Barentshavet. Feltbeskrivelse: PL532 ligger omtrent på 72°N og 20°Ø, omlag 240 km fra Hammerfest og 200 km fra Bjørnøya, jamfør figur 2-2 nedenfor

gasskraftverk - Store norske leksiko

Dokumentar fra Gullfaks C. BT Logo search Chevron down Chevron lef Fakta Goliat. Goliat tilhører utvinningstillatelse 229.Rettighetshavere er Eni Norge AS (65 prosents eierandel) og Statoil Petroleum AS er det første oljefeltet som bygges ut i norsk del av Barentshavet.Goliat ligger cirka 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet

Tørr brønn nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet - 7121/1

Snøhvitfeltet. - NINA Oppdragsmelding 561 Dette prosjektet er en underleveranse til Akvaplan-NIVA i forbindelse med risikovurdering ved oljeboring på Snøhvitfeltet. Her presenteres utbredelse, bestandsforhold og sårbarhet for et utvalg sjøfuglarter i det sørlige Barentshav (Troms og Finnmark), basert på data fra NINA's sjøfugldatabase Fakta: Statoil er et bredt energiselskap som forvandler naturressurser til energi til fordel for mennesker og til framgang for samfunnet. Melkøya er et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet - den største utbyggingen i Barentshavet Fakta om Goliat-feltetI * Goliat-feltet er første norske utbygging i Barentshavet, * Ligger 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet og 53 kilometer fra Sørøya i Finnmark - En ny kabel kan nå bidra til å rydde opp i klimaproblem som står for inntil 2 prosent av Norges utslipp av klimagasser. Med en ny kraftlinje ligger alle forhold til rette for å elektrifisere Melkøya, sier Kjenseth og sikter til Equinors landanlegg i Hammerfest, der det foregår mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet Han er medlem av den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen som vil overlevere sin andre rapport til finansminister Siv Jensen torsdag. I deres første rapport pekte kommisjonen på de betydelig negative impulsene fra nedturen i oljenæringen. Denne utviklingen er bare blitt verre siden den tid

Hammerfest LNG - equinor

Funnet er gjort på Gohtaprospektet rundt 35 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter trias sandstein og perm / karbon kalksteinsbergarter. Brønnen påtraff 25 m gass over en 75 meters oljekolonne i karstifisert og dolomittiserte kalksteins bergarter MS «Jupiter» var en havgående passasjer- og bilferge. Skipet ble bygget ved Dubegion-Normandie i Nantes, Frankrike i 1975 med verksnummer 142, og ble døpt «Wellamo». I 1988 ble skipet forlenget med 22,3 meter, og ble i 1995 ytterligere oppgradert. Skipet seilte i forskjellige ruter i Skandinavia fra 1975 til 2005. Fra 1994 til 2005 trafikkerte hun strekningen Bergen - Newcastle i.

Fakta om Equinors produksjonsanlegg på Melkøya * På anlegget foregår det mottak og prosessering av LNG fra gass som ankommer i en 145 kilometer lang rørledning fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. * Mandag ettermiddag 28. september brøt det ut brann i produksjonsanlegget FAKTA: Nye Hammerfest sykehus. 26. september 2019 vedtok styret i Finnmarkssykehuset å bygge Nye Hammerfest sykehus. Vedtaket ble siden gjentatt av styret i Helse Nord. De første arbeidene på tomta på Rossmolla startet 7. august. Planen er at sykehuset skal være i drift i 2025 «Etter 35 år med petroleumsaktivitet i nordlige Norskehavet og Barentshavet er det i dag utvinning av gass på Snøhvitfeltet med Forebygging gjøres best med formidling av kunnskap og fakta

Snøhvitgassen gjør oss tryggere - NRK Troms og Finnmark

Snøhvitfeltet ligger hvor havdypet er 3 10—340 meter. Snøhvit er et gassfelt med kondensat og en underliggende tynn oljesone. Utbyggingen FAKTA Begge forfatterne arbeider ved institutt for geologi ved UiT. Tidlig på syttitallet startet Vorren med ma Faktum er at anlegget på Melkøya er landets miljøversting. Hvert eneste år siden oppstarten i 2007 har utslippet vært rundt én million tonn, sier Kjenseth. Han påpeker at den varslede oppgraderingen av kraftnettet dessuten åpner opp for realisering av flere store vindkraftprosjekter i et fylke som har landets største vindkraftpotensial - Økonomien er robust, sier Eni Norge. Analytiker mener Goliat trenger 95 dollar fatet for å være lønnsom. Nå er prisen under det..

Hammerfest er en norsk by i Troms og Finnmark fylke i Norge, der betegner sig selv som verdens nordligste by.Byen har cirka 9157 indbyggere. Byen har trods beliggenheden langt nord for polarcirklen en isfri havn. Byen ligger på øen Kvaløya med broforbindelse til fastlandet. Ved komunalreformen i Norge 2020, blev den tidligere selvstændige kommune, Kvalsund, lagt sammen med Hammerfest Værøy Fiskarlag og Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe sitt lokallag på Værøy arrangerte 17. juni et info- og debattmøte om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. På møtet deltok Ole Arve Misund fra Havforskningsinstituttet, Hege Marie Norheim fra Statoil, Tom Tobiassen fra Nordland Fylkes Fiskarlag og tidligere leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag, Nils Myklebust Den historiske stien går fort ut av sentrum og stiger mot åsen bak byen. Derfra har vi god utsikt over det som er blitt Hammerfest sin redning etter at fiskefabrikkene måtte stenge på 1980-tallet: Melkeøya og Snøhvitfeltet. Dette er verdens nordligste oljefelt i produksjon, og skaffer jobb til rundt 2500 av byens 10.000 innbyggere

Eventyret som startet med Snøhvit - Innenrik

Utfordringene vedrørende utnyttelse av Snøhvitfeltet har vært mange, og framtiden til Sjtokman-feltet er også usikker. 22 Det som kompliserer bildet er det faktum at vi finner flere ikke-avklarte maritime grensedragninger i Arktis. 27 Et nyansert bilde av sikkerhetspolitiske. Andre publikasjoner Scientific papers. Bustnes, J.O., Asheim, M., Bjørn, T.H., Gabrielsen, H., and Systad, G.H. 2000. The diet of Steller's Eider wintering in. Aker BP har gjort et gassfunn i Svanefjell-prospektet i Barentshavet. - Per i dag anses ikke funnet som drivverdig, men vi vil revurdere volum og drivverdighet hvis det konkluderes med at gassen er i gasshydrat-fase, sier letedirektør i Aker BP, Gro Gunleiksrud Haatvedt

FAKTUM ER at med unntak av Frp, er det et samlet storting som i en årrekke systematisk har bygget ned veistandarden. Følgene er et etterslep på nærmere 50 milliarder kroner på vedlikehold i det totale veinettet, mens det på investeringssiden mangler minst 300 milliarder Helse Finnmark HF har 1600 ansatte. Foretaket består av Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes, Klinikk prehospitale tjenester og Klinikk psykisk helsevern og rus som inkluderer SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern, i tillegg til stabs- og støtteenheter NF bygger på det faktum at stadig flere flytter til byer, og en antakelse om at det kommer av at de ønsker en mer urban livsstil som innebærer å bo tettere. Småbyer, og her eksemplifisert ved Fagernes og Ulsteinvik, oppgir at grunnen til at de ønsket å bli byer var at de måtte bli mer urbane for å tiltrekke seg høyt utdannede, og spesielt kvinner Den første oljen kan bli pumpet opp fra Goliat-feltet om 3-5 uker etter at Petroleumstilsynet nå gir grønt lys for å ta i bruk Goliat-plattformen Jobbnorge ID: 90734 2 stk sykepleiere i 100% vikarstillinger. Tiltredelse: 10.06.2013, til 05.10.2014. Engasjerte sykepleiere søkes til kirurgisk/ortopedisk sengepost med 26 sengeplasser

Fakta om Equinors produksjonsanlegg på Melkøya - adressa

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Snøhvitfeltet er også med i vurderingene av CO2-kilder. Olje- og energiminister Einar Steensnæs sa til Stavanger Aftenblad 24. januar 2004: Jeg er svært fornøyd med Petoros innsats i denne saken. Det er et faktum at ikke all ny, tilgjengelig teknologi blir brukt medvind skyldes i stor grad det faktum at Statoil la Snøhvitanlegget til verdens nordligste by. Uten Snøhvitutbygginga ville nok ikke befolkningsstatistikken økt slik den gjør dag, men Goliat ligger like øst for Snøhvitfeltet, og feltet er planlagt. 7. mars vedtok Stortinget at Snøhvitfeltet utenfor Finnmark skulle bygges ut. Dermed åpnes Barentshavet for oljeprofitørene. Natur og Ungdom aksjonerte kraftig - men Klassekampen prioriterte ikke å dekke denne svære miljøsaka i uka da avgjørelsen falt. Det var et kraftig slag mot avisa sin miljøprofil, og et dårlig signal fra kommunistene til miljøaktivistene SNØHVITFELTET ER SÅ LANGT,etter snart 30 års leting, det eneste produserende hydrokarbonfelt i den norske del av Barentshavet, og snart kommer Goliatfeltet i produksjon. La FAKTA Gamleolje- og gass-lekkasjeri Barentshavet. Title: 1008285253T00 Author: saxrobnord Created Date

Et eksempel av ulike metoder å lage CO2 er Snøhvitfeltet i Norge; verdens nordligste gassfelt til sjøs. Gassen sendes til land gjennom en 143 km lang rørledning, inn til Melkøya utenfor Hammerfest. En egen rørledning sørger for at CO2 fra Melkøya-anlegget sendes tilbake til Snøhvit-feltet Peak Oil ER et empirisk faktum. Peak Oil VIL inntreffe, også globalt. Kun tidspunkt og størrelse på toppen kan diskuteres. Data så langt og at olje til en verdi av 20 milliarder kroner i tilknytning til Snøhvitfeltet ikke vil bli henta opp fordi det ikke vil være lønnsomt Fakta og figurer om petroleumsskatten. ANNE JORTVEIT Prosjektleder i Norsk klimastiftelse. Oljen og gassen på norsk sokkel er folkets felleseie. Goliat blei påvist i 2000 og ligg er omtrent 50 kilometer søraust for Snøhvitfeltet og 85 kilometer nordvest for Hammerfest

 • Sony xperia kontakte mit google synchronisieren.
 • Mathematik 5. klasse hauptschule geometrie.
 • Naf rabatt hos skruvat.
 • Balanitis kinder therapie.
 • Dnb reiseforsikring nsf.
 • Ikea komplement låda.
 • Silvester landschaftspark duisburg.
 • All biomes.
 • K2 karlsruhe.
 • Hvordan foregår et rettsmøte.
 • Utleira skole.
 • Unfall b224 essen heute.
 • Volvo v70 vs xc70.
 • Kendte tyske skuespillere.
 • Babyalbum mit text.
 • Jobbörse arbeitsagentur prenzlau.
 • Winterthur veranstaltungen 2017.
 • Mål for el kapasitet kryssord.
 • Incremental counter online.
 • Scandlines gedser.
 • Polen anbauprodukte.
 • Irish terrier züchter hamburg.
 • Framtid i nord nyheter.
 • Sivilingeniør status.
 • Rubin verdi.
 • Speeddaten utrecht winkel van sinkel.
 • Middelkerke sehenswürdigkeiten.
 • Little mammut sherwood space.
 • Litauen kända personer.
 • Wegerer kartoffel.
 • Kjøleskap termostat ødelagt.
 • Fußmatte selbst gestalten.
 • Katakomben film handlung.
 • Sims 4 free play download.
 • Kurzurlaub willingen angebote.
 • 8th avenue vanse menu.
 • Fjerne deler av tekst i excel.
 • Teilzeitstellen steinfurt.
 • Debet og kredit.
 • Gratinert fennikel oppskrift.
 • Dekokugeln garten blau.