Home

Renessansen og barokken litteratur

Renessansens litteratur refererer til den tidsepoke i europeisk litteratur som begynte i Italia i løpet av 1400-tallet og spredte seg over hele Europa i løpet av 1500-tallet fram til begynnelsen av 1600-tallet. 1500-tallet var også humanismens tid i Europa, og den preget renessansens filosofi.. Gjenoppdagelsen av antikken førte til en verdsliggjøring av mennesket og menneskeverdet Renessanse betyr gjenfødelse, og det var kunsten fra antikken som var idealet. Kunstnerne sa ad fontes, som betyr «til kildene».Den antikke kunsten baserte seg på fornuft, og ikke følelser, og studerte det konkrete, naturen og mennesket. Barokk: periode innen kunst, musikk og litteratur på 1600-tallet.Pompøs og snirklete form I all hovedsak er litteraturen i barokken bruksdiktning. Det vil si at den skulle inngå i oppdragelsen av folket, tukte dem og mane til en kristen livsførsel. Derfor skrev barokkdikterne på folkespråk ( Barokken er en kunstnerisk stil som oppstod i Roma på 1600. Det gikk fra renessansen, som var en epoke hvor folk hadde skapt optimisme, evne til å skape, tenke og oppdage, til barokken. Det var et blodig hundreår i Europa, med store kriger som ble utløst på grunn av religiøse motsetninger mellom protestanter og katolikker

Renessansens litteratur - Wikipedi

 1. Fra renessanse til barokk innenfor musikkhistorien. Barokken. Tiden på slutten av 1500-tallet og fremt til midten av 1700-tallet har fått betegnelsen barokken, som en musikkhistorisk epoke
 2. Kulturdebatten i 1930-årene og sentrallyrikk før 1945; Modernisme og sosialrealisme etter 1945; Kjennetegn på postmodernistisk diktning; Test deg selv. Quiz - 800-1350: Norrøn litteratur; Quiz - Folkediktning; Quiz - 1350-1600-tallet: Renessansen og barokken; Quiz - 1700-tallet: Opplysningstida; Quiz - 1780-1850: Romantikke
 3. Barokken er betegnelsen på en kulturhistorisk epoke i Europa på 1600-tallet. I Norge regner vi den barokke perioden fra ca. 1650 til 1750. Barokken kjennetegnes ved en pompøs og prangende livsutfoldelse der Gud står i sentrum for alt
 4. Renessansen er en sentral epoke i europeisk historie. Den starter i Italia på begynnelsen av 1400-tallet, hovedsakelig i Firenze, og har ved begynnelsen av 1600-tallet spredt seg til store deler av Europa. I Norden gjør renessansen seg hovedsakelig gjeldende på 1500- og 1600-tallet.Renessanse (italiensk Rinascimento) betyr gjenfødelse og viser til en ny interesse i antikkens kultur.
 5. Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker

Kapittel 6 - Fra renessanse til barok

Kapittel 2: Renessansen og barokken. Vi skal de neste ukene ta for oss to spennende perioder innen litteratur- og kulturhistorie, renessansen og barokken. Hovedverket vi skal studere er Hamlet av William Shakespeare som vi skal se en innspilling av fra 1990 med Mel Gibson i hovedrollen Barokk, er en periode i europeisk kunsthistorie som følger etter høyrenessansen, med manierismen som en overgangsfase. Man regner at barokken i Europa varer fra 1550 til 1700, mens den i Norden opptrer noe senere - i tidsrommet 1650 - 1750. I engelsk kunst- og arkitekturhistorie regnes barokken som en del av renessansen fordi også den bygger på klassiske forbilder

Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600-og 1700-tallet.Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de fleste kunstformene: Musikk, arkitektur, litteratur, maler-og billedhuggerkunst.Barokken begynte omkring år 1600 i Roma og spredte seg til resten av Europa med støtte. Renessansen og barokken er ganske forskjellige fra hverandre, både når det kommer til sjanger, temasetting, hva de var opptatt av og hvordan stemningen er i tekstene. I denne teksten skal jeg ta for meg hva som er ulikt mellom de to, jeg skal også se på noen likheter Renessanse betyr gjenfødelse og for renessansemennesket er det tankene, filosofien og menneskesynet fra antikkens Hellas og Roma som fødes på ny. I renessansen skjedde det en fornyelse innenfor billedkunst, skulptur, arkitektur og litteratur ved at italienske kunstnere lot seg inspirere av gresk og romersk kultur. Renessanse-kunsterne var, i likhet med humanistene, opptatt av det jordiske. og sin stråleglans utskyter så at mørk´og mulm må fly, så min Jesus, av sin grav og det dype dødens hav, oppstod ærefullt av døde imot påskemorgen-røde. Hvis du ønsker å lære mer om barokk-litteratur kan les mer hos Store Norske Leksikon. Barokk i Norge Barokken kom senere til Norge enn ellers i Europa

Litteratur i barokken - Studienett

I renessansen dukket for første gang store forfattere opp. Mens litteraturen fra tidligere tidsperioder hadde ukjente forfattere ble det nå mer vanlig å dikte selv og utgi verkene under eget navn. Dette skapte noen av de største forfatterne litteraturhistorien har sett. Viktige forfattere i renessansen Renessansens litteratur. I renessansen oversettes mye av den gamle greske og romerske litteratur og får klassikerstatus. Dette gjelder for eksempel Aristoteles' Poetik. De antikke verkene blir ikke bare oversatt, de blir også gjenlest og analysert. Med humanismen kommer lesing og revurdering av verker i fokus, også av bibelens tekster Teateret og poesien var de vanligste klassiske sjangrene, og de mest kjente franske dikterne fra denne epoken, var Jean-Baptiste Poquelin, kalt Molière (1622-1673), som hovedsakelig skrev komedier, og Pierre Corneille (1606-1684) og Jean Racine (1639-1699), som er berømte for sine tragedier Thomas Kingo VS Michel de Montaigne - Overdrivelser - Kontraster - Beskrivelser - Religøst -Mennesket i sentrum - Frihet i tankene - Induvidualisme Jeg liker å diskutere og snakke, men med få mennesker og for min egen skyld. Å tjene til underholdning for stormennene og parader

Cocktail-kunsthistorie: Barokken | Magasinet KUNST

Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600- og 1700-tallet. Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de fleste kunstformene: Musikk, arkitektur, litteratur, maler- og billedhuggerkunst. Barokken begynte omkring år 1600 i Roma og spredte seg til resten av Europa med. Spesielt i Italia innebar renessansen en kraftig oppblomstring av kulturlivet, og da særlig innen filosofi, retorikk, malerkunst, litteratur og naturvitenskap. 1600-tallet innebar et høydepunkt med vitenskapsmenn og kunstnere som Leonardo da Vinci, Raphael, Titian og Michelangelo, men etter hvert som Italia gradvis kom under fremmed dominans, mistet landet sin posisjon som førende for. Renessansen og barokken Vi skal de neste ukene ta for oss to spennende perioder innen litteratur- og kulturhistorie, renessansen og barokken. Hovedverket vi skal studere er Hamlet av William Shakespeare som vi skal se en innspilling av fra 1990 med Mel Gibson i hovedrollen

I barokken var det ikke lenger noe som var mystisk og den enkelheten og beskjedenheten som hadde vært i renessansen var for lengst borte. Nå var det tid for å utrykke store kontraster innenfor musikk, lyrikk og bildekunst. Møbler og bygninger fra barokken er store og vakkert utsmykket, som Notre Dame i Paris Ordet renessanse kommer fra latin og betyr gjenfødelse. Under renessansen ble den antikke kulturen gjenoppdaget. Folk begynte å interessere seg for greske tenkere som hadde levd og skrevet før kristendommen ble til. Som en del av den nye interessen for oldtidens kunst og litteratur finner vi humanismen Renessansen betyr gjenfødelse av antikken. Kirker hadde undertrykt arven fra antikkens filosofi og kunst. I maleri og skulptur ville de framstille menneskekroppen realistisk, slik de gjorde i antikken. De ledende kunstnerne var Michelangelo og Leonardo da Vinci . Da Vinci var både kunstner, håndverker og vitenskapsmann. Han er det fremste eksemplaret på et renessansemenneske Litteraturen i middelalderen var preget av kristendom og ridderlighet, mens litteraturen i renessansen var sterkt påvirket av kunst- og vitenskapens fremgang og fremveksten av humanismen. Dette er hovedforskjell mellom middelalder og renessans litteratur

barokken ca. 1595-1750 * kontraster, dødsangst og hekseprosessene. * reaksjonen mot renessansen: autoriteten overtar styringen i både kirka og i samfunnet. * urolig tid i Europa, krig og hekseprosesser. * litteraturen: følelser, * kjente personer: Jan 1, 1700.. Start studying Renessanse og barokken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Samfunnsforhold i barokken, kjennetegn i kunst og litteratur, Du skal ikke bedrive hor, Aftenpsalme og barokklitteraturens relevans i dag. - Lytt til Barokken fra Fra Snorre til Snap direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger nødvendig

Barokken Norsk litteratur

Barokken kjennetegn litteratur Signatur - bokmå . Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.n ; De poetiske norrøne verkene finner vi hovedsakelig i Den eldre Edda og Den yngre Edda Epokebegrepet renessansen kommer fra 1855, da det ble lansert av den franske historikeren Jules Michelet, som dette år ga ut den syvende delen av sin franske historie med tittelen Renaissance. Termen ble popularisert og fikk stor gjenomslagskraft med publiseringen av Jakob Burckhardts innflytelsesrike Die Kultur der Renaissance in Italien i 1860

Hei! Jeg skal skrive en resonnerende tekst om renessansen og barokken hvor jeg først gjør rede for de ulike periodekjennetegnene ved å bevise disse gjennom tekster fra disse periodene. Nå har jeg kommet til refleksjonsdelen hvor jeg skal se på tekster fra begge periodene og finne likheter og fors.. Renessansen mente at menneskene skulle utforske mulighetene sine og sin selvstendige tenkning, mens barokken mente at det var Gud som var suveren og hans ord var lov Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600-og 1700-tallet.Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de. Skeptisismen stod også sterkt i barokken (husk at barokken ikke er en vanlig idehistorisk betegnelse slik renessansen er). Barokken er preget av kontraster, antitesen (f.eks det jordnære/naturalistiske versus vanitas, menneskets forgjengelighet - dette kan du se i barokk kunst hvor hodeskaller og tid ofte ble motiver, kunst/arkitektur. samfunnet og litteraturen i barokken og i opplysningstiden på 1600- og 1700-tallet. Renessansen i tekst Renessansen viser seg i en mengde ulike tekster på 1500-tallet, og på starten av 1600-talle Dei brukte hovudsakleg lyse fargar. Barokken var svært annleis i forhold til epoken som var før barokken, altså renessansen. Trenden i barokken var meir om å bere kle seg ut, og gjøre det til mote. PARYKK Den berømte pudderfrisyren var moderne frå ca. 1700-tallet og 30 år framover. Parykkane til både menn og kvinner blei pudra med.

Fra renessanse til barokk - Daria

Barokken kom som en reaksjon på renessansen, der alt handlet om mennesket. Denne perioden begynte omkring 1600, og det dreide seg nå om det religiøse livet. Mens renessansen var preget av rette linjer og dybde i bildet, var barokken preget av horisontale linjer og stor bruk av kontraster.1600- tallet var ei urolig tid, men det var allikevel ei kunstnerisk tid med mange kjente verk Renessansen og Barokken Barokken står som en solid påle i vår tids historie. Stilen som vi kaller barokkstilen er revolusjonerende både innen musikk og arkitektur, så vel som i kunst og litteratur. Barokkens musikk har gitt oss Vivaldi, Händel og Bach

En sammenligning av litteratur, kunst, arkitektur og musikk fra renessansen og barokken Heim; Signatur 3 studiebok; Test deg sjølv; Quiz - 1350-1600-talet: Renessansen og barokken; Quiz - 1350-1600-talet: Renessansen og barokken

Du kan ta med noen ord om kunsten, i renessansen skulle alt være så realistisk som mulig fortsetter å prege samfunnet og litteraturen i barokken og i opplysningstiden på 1600- og 1700-tallet. Noen som kjennetegner barokken var at, i motsetning til renessansen hvor menneske og fornuften var viktigst, var at Gud sto i sentrum Barokken Barokken oppstod i Italia, akkurat som renessansen. Den kan føres tilbake til slutten av 1500-tallet. Barokken begynte som en stil i malerkunst, skulptur og arkitektur, men spredte seg snart nordover og ble den dominerende stilen også i litteratur og musikk - så dominerende at vi gjerne kaller hele 1600-tallet for barokkens periode

Barokk og opplysningstid 1600-1800 Samfunnsliv i verden: Urolig tid - fra enevelde til demokrati Konflikt mellom kirke og vitenskap Kolonisering og krigføring Den industrielle revolusjonen Modernisering og teknologi Arbeiderklassen vokser Dårlige arbeidsforhold Samfunnsliv i Norge: Eneveldet Danmark-Norge innføres i 1660 København - viktig by for forfattere og litteratur. Barokk stil er gjerne dramatisk, pompøs og overdådig. I barokken er ikke «enkelhet», «harmoni» og «balanse» noe man sikter etter, slik man gjorde det i renessansen i epoken før, og i klassisismen som kommer etter. Barokken handler i stedet om å slippe løs det som finnes av følelser og kreativ kraft

Kjennetegn ved barokk litteratur - Portfoli

 1. Renessansen (fra fransk Renaissance, «gjenfødelse») er et begrep for en tidsperiode, men også en åndelig strømning og retning i kunsten og arkitekturen i Vest-Europa som oppsto i Italia på 1350-tallet med diktsamlingen Canzoniere av Francesco Petrarca.Renessanse betyr gjenfødelse, og kommer fra det italienske ordet rinascimento, via det franske ordet renaissance
 2. Three Source Analysis Essay Renessansen tok til i Italia på 1300-talet og varte til ein gong på 1500-eller renessansen kjente tekster 1600-talet, då han vart avløyst av barokken.Idéen bak rørsla var å finna tilbake til dei klassiske ideala frå antikken.Ein byrja å studera gamle romerske og greske tekstar igjen, og kunsten prøvde å vera like perfekt og
 3. 3 Litteraturen fra 800 til 1850. Norrøn litteratur. Folkediktning. Renessansen. Barokken. Opplysningstid og klassisisme. Romantikken. Barokken (luketekst, kategorisering, kryssord) Vurder og diskuter. Thomas Kingo - Mellom himmel og helvete.
 4. Samfunnsforhold i renessansen, kjennetegn i kunst og litteratur, Om kunsten å samtale, Hamlet og renessanselitteraturens relevans i dag. - Lytt til Renessansen fra Fra Snorre til Snap direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger nødvendig
 5. Perioden. Barokken favner årene 1590-1725, og vi befinner oss fremdeles i Europas tidligmoderne tid. Barokken anses ofte som en forlengelse av renessansen, men kunsten ble nå mer dramatisk, dynamisk og sanselig
prinsessen : Klassisismen

Dette er en undervisningsvideo om de første periodene i litteraturhistorien. Denne handler om norrøn litteratur, barokken og opplysningstiden Barokken og renessansen forskjeller. Den viktigste forskjellen mellom polyfonien i renessansen og i barokken er at stemmeføringen i barokken er bestemt av akkordforløpet. Dette er funksjonsharmonikk. Det harmoniske forløpet domineres av forholdet mellom tonika, subdominant og dominant. Affektlæren De beste gratis arkivfotoene og videoene som deles av talentfulle skapere. Om barokk / 1600-tallet: Barokk / Litteratur / Fabel - Lokus. Barokken og det makabre - bilde- og tekstanalys

Barokken var ei retning innan europeisk kunst som gjorde seg gjeldande på 1600- og 1700-talet. Kunstretninga verdsette drama og detaljar, ornamentering og stas, og som gjorde seg gjeldande innan dei fleste kunstformene, som musikk, arkitektur, forfattar-, målar- og bilethoggjarkunst Skriv en artikkel der du sammenligner barokken og opplysningstiden. Hva som er likt og ulikt mellom periodene. Litteratur, kunst/bilder, musikk etc. Noen som har noen bra linker? Har søkt en del nå på barokken, men finner ikke noe spesielt. Fant heller ikke noe spesielt på wiki Takk på forhånd. Endret 18. mars 2007 av Singh tha kin Barokken regnes vanligvis til 1600- og 1700-tallet, og verdsatte dramatikk og ornamenter

Norsk - NDL

renessansen - Store norske leksiko

Tsjekkisk litteratur inndeles i flere hovedperioder: middelalderen, den hussittiske perioden, re-katoliseringen og barokken, opplysningstiden og den tsjekkiske oppvåkningen på 1800-tallet, avant-garden i mellomkrigstiden, årene under kommunismen og Våren i Praha, og litteraturen i Tsjekkia etter kommunismens fall Barokken og Renessansen Barokken - Startet på 1600- tallet i Italia. - Politisk, religiøse og økonomiske omveltninger - Litteratur, kunst, musikk --> viktige i kulturkampen. - Kongelig enevelde Danmark-Norge - Strenge regler for rett tro - Den frie tanke hemmet Renessansen Barokken omtales ofte som en reaksjon mot de strenge prinsippene om harmoni og nøysom praktisering i renessansen. Epoken begynte i Roma rundt 1600-tallet og spredte seg til resten av Europa ved hjelp av den katolske kirke. 1600-tallet ble et av de blodigste århundrene i Europas historie med omfattende kriger mellom stormaktene Kjenneteiknved barokken. Kunstnarlegstil som blei brukt i måleri, arkitektur, skulptur, musikk og litteratur. Hovudbodskapen: Livet på jorda er kortvarig og syndig. Menneska kan berrefinne fred og lykke hos Gud i himmele Barokk litteratur er en 17. århundre prosa sjanger som har flere særtrekk sammenlignet med litterære stilen i tidligere århundrer. Barokken er kjent for bruk av dramatiske elementer i alle kunstformer, og verker av barokk litteratur er generelt ikke noe unntak

 1. Det er Galleria Borghese. Hvis du er interessert i skulptur og billedkunst, særlig fra renessansen og barokken, da er et besøk her et stort høydepunkt. Galleria Borghese inneholder en stor samling med verker av blant annet Leonardo da Vinci, Rafael, Tizian, Caravaggio, Bernini og Rubens
 2. I stordomstida til renessansen var humanismen i hovudfokus og mennesket satt i sentrum. Barokken blei derfor ein reaksjon på han og folk underkasta seg Gud. Det meste av litteratur var religiøs og salmar var den meste brukte sjangeren å skrive i. Typisk for diktinga var at det var brukt lange snirklete formuleringar og et overlessa språk
 3. Barokken begynte rundt 1600- tallet i Roma, og spredde seg ut til Europa ved hjelp av den katolske kirke. Den katolske kirken brukte stilen som et ledd i sin motreformasjon. Barokken var en kunstnerisk stil i arkitektur, skulptur, malerier, musikk og litteratur
 4. Barokken er videreføring av renessansen. Kunsten ble mer dramatisk, og hadde voldsomme kontraster. Malere benyttet religiøse temaer og motiv, kunsten uttrykket sterke følelser i barokken. Bildene fikk mer dybde, mye overflod og pynt. I barokken benyttet malere ofte religiøse temaer og motiver, som uttrykket sterke følelser
 5. Barokken og det makabre - bilde- og tekstanalyse. Barokken. Kapittel 2: Renessansen og barokken - vildendene. barokken - Store norske leksikon. Om barokk / 1600-tallet: Barokk / Litteratur / Fabel - Lokus
 6. Norsk litteratur 1500 - 1700; I denne modulen skal vi arbeide med litteraturen fra 1500-tallet fram til ca. 1700. I praksis vil dette si at vi hovedsaklig leser tekster og bakgrunnsstoff knyttet til renessansen og barokken. I hht. læreplanen bør vi lese tekster av Petter Dass, Dorothe Engelbrektsdotter. Nynorsk: Oversettels

Kan noen forklare meg på en ekstremt enkel, ABC-måte, hva barokken, rennessansen, humanismen og realismen er? Driver å leser på norsk språkhistorie, litteraturhistorie, forfattere, kjennetegn osv. Jeg er privatist og har eksamen i Norsk snart og har vanvittig dårlig tid. Jeg har allerede lest en. Renessansen er dermed frukten av nylesing, først av romersk litteratur, deretter gresk. Baptisteriets bronsedører Ghibertis bronsedør fra 1401 fulgte Pisanos tradisjon Norge Og I Essay Renessansen Om Barokken. Det var omfattende kriger mellom stormaktene, ikke minst på grunn av trettiårskrigen (1618-1648) Barokken begynte omkrig år 1600 i Roma, og ble spredt til resten av Europa med støtte fra den katolske kirke, som brukte stilen som et ledd i sin motreformasjon

Sammendrag av litteratur fra middelalder, renessanse og

Litteraturen i renessansen knyttes til den sterke oppblomstring på alle felter innenfor kulturlivet i Europa på 1400- og 1500-tallet, først og fremst i Italia. Mye av renessansens egentlige litteratur er lyrikk. F.eks. blir balladeformen viktig for forfattere som Lorenzo de Medici og Angelo Poliziano Romeo og Julie (utdrag) I Vg2 skal du lære om følgende fem e­ poker: middelalderen, renessansen, barokken, opplysningstiden og romantikken ; Humanisme og renessanse 1350-1600 - ndla . Med renessansen og barokken refererer til tiden med ca 1500-1750 AD. Kjente verker inkluderer Romeo og Julie, Hamlet og Kong Lear. I 1616, døde Willia Under tidsepokene renessansen, barokken og rokokko var det å ha stort hår et tegn på status, og det oppnådde man oftest ved bruk av en parykk.Man var en del av adelen hadde man råd til å skaffe seg en slik parykk. Parykkene hadde ofte mye volum og korketrekker krøller Barokken ble i begynnelsen knyttet til malerkunst og arkitektur, men senere også musikk og litteratur. I likhet med Renessansen finner vi en interesse for klassiske former, men Barokken bryter med disse og skaper en overdådig og storslått stil

Tidsepoken som varte fra 1600 til 1700 kalles for barokken. Noen som kjennetegner barokken var at, i motsetning til renessansen hvor menneske og fornuften var viktigst, var at Gud sto i sentrum. Typsik for litteratur fra barokken var å slippe følelsene og lidenskapene løs. Mye av kunst og litteratur fra barokken har religiøse motiv Hvis du ikke klarer å finne typiske trekk ved renessansen i setningen under, hentet fra artikkelen, ja, da fortjener du faktisk en strykkarakter: Fra slutten av 1300-tallet gikk kunst, arkitektur og filosofi nye veier, noe som førte til et brudd med tankegangen og tradisjonene som preget resten av middelalderens Europa

Til fots i Roma - Vårt Land

Her kommer en presentasjon om barokken i norsk litteraturhistorie. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website Barokken begynte omkring år 1600 i Roma, og spredte seg til resten av Europa med støtte fra den katolske kirke, som brukte stilen som et ledd i sin motreformasjon. Barokken i ulike land fant ulike lokale uttrykksformer. Barokken omtales ofte som en reaksjon mot de strenge prinsippene om harmoni og nøysommelig askese i renessansen. Barokken Barokkens tidsalder ble et symbol på alt som storslagent, overdrevet og overdådig. Her var det ingenting som ble for mye og for voldsomt. Hvis vi kan si at Middelalderen og Renessansen dreide seg hovedsakelig om vokalmusikk, kan vi si at Barokken ble instrumentenes periode. Særlig viktig ble pianoet og strykeinstrumentene Samfunnsforhold i barokken, kjennetegn i kunst og litteratur, Du skal ikke bedrive hor, Aftenpsalme og barokklitteraturens relevans i dag. - Luister direct op jouw tablet, telefoon of browser naar Barokken van Fra Snorre til Snap - geen downloads nodig 3 Litteraturen fra 800 til 1850. Norrøn litteratur. Folkediktning. Renessansen. Barokken. Opplysningstid og klassisisme. Romantikken. 4 Forestillinger om det norske. 5 Litteraturen fra 1850 til 1945. Romantisk realisme. Renessansen (luketekst og kategoriseringsoppgave) Kryssord om renessansen

Endres blogg: Barokk obama

Barokken var fortsettelsen på Renessansen. I Renessansen fikk vi et nytt verdensbilde, hvor mennesket ble satt i sentrum. I Renessansen oppsto en stil der det var lov å tenke utenfor boksen, og man ville gjerne få vite hvorfor en ting var akkurat slik det var, istedenfor å bare tro på det som ble sagt renessansen, men diktere og kunstnere deler det opp og legger til overdetaljering tid til litteratur og annen kunst. Før hadde forfattere skrevet på oppdrag, reaksjon på barokken og man benyttet mye enklere uttrykk enn det kjempemessige i barokken Barokken (ca.1550-1700) i Norge(ca.1650-1750) Barokken var en reaksjon på renessansen fornuft, klarhet og ballanse. Stilen begynte i malerkunsten, arkitektur og skulptur. Vi kan se at norske treskjærere begynte å ta i bruk Barokk kunsten like etter 1700-tallet, denne kunsten er det vi i dag finner igjen i den norske nasjonale bondekunsten

Litteraturen på 1600- og 1700-tallet - Daria

Hvis du er interessert i å finne ut litt mer om renessansen, kan du finne 10 spennende fakta her: Renessansen oppstod i Italia på 1350-tallet, og begynte som en kulturbevegelse som skapte begynnelsen på humanismen, som påvirket Europas kunst, litteratur, arkitektur og politikk. Det var rundt 60 kirker like innenfor bymurene i Firenze. i renessanse-perioden fokusert I renessansen og barokken var italiensk musikk på moten, og mange av verkene som ble fremført på onsdagens konsert, stammer fra komponister som dro til Italia. Til sammen 13 verk ble fremført, og konserten ble avrundet med de opprinnelige versjonene av to av dagens mest populære julesanger

Renessanse - Kunsthistori

Barokken er en betegnese på den litteraturen, musikken, kunsten og artitekturen som oppstod på 1600-tallet. Egentlig startet det på 1500-tallet i Italia. Men den spredde jeg fort over hele Europa. Man kan finne spor av renessansen. I barokken, men mange mente at renessansen var for ren og for lite kunstferdig Renessansen. Dronning Elisabeth med en tønneformet vertugal under kjolen. Følgere. onsdag 24. februar 2010. Barokk, hår og make up. Frisyrene utviklet seg etter hvert høyere og høyere og barokken er kjent for sine ekstreme frisyrer, med store parykker og dekorasjoner i håret Suite I barokken ble suiten videreutviklet ved at en satt sammen ulike dansesatser fra renessansen. Suitene ble vanligvis spilt av instrumentensemble, som kunne inneholde både strykere og blåsere. Sonate Solosonaten: Er skrevet for et melodiinstrument uten akkompagnement, og her kunne tallet på satser variere. den andre sonateformen var skrevet for et melodiinstrument med generalbass, som.

Kapittel 2: Renessansen og barokken - norskheimda

Barokk - Kunsthistori

Mens middeladeren og renessansen var dominert av vokalmusikk, var barokken mere instrumentenes tidsalder. Nye instrumenter kom til, og de viktigste var pianoet og strykeinstrumentene, særlig fiolinen. Fiolinbyggerne fra nord-Italia er den dag i dag anerkjent som de dyktigste,. Barokken er både stilart og en epokebetegnelse. Barokken dominerte europeisk kulturliv i store deler av 1600-tallet. Den kjennetegnes ved det pompøse og overdådige. Vi finner masse sterke virkemidlene i arkitektur, musikk og litteratur. Overdrivelser, kontraster, og masse detaljer kjennetegner alle de barokke kunstformene Renessansen/Barokk Renessansen • • • • • • Oppstod i Italia på 1500 tallet Betyr barokken; prev. next. out of 10. Post on 16-Nov-2014. 397 views. Category kunst og litteratur Ny frihet utslag i arkitektur og kunst Leonardo Da Vinci Fransesco Di Giorgio Bygde p skisser fra antikkens Roma Michelangelo Elites. Barokken ndla. Barokken var den mest dynamiske stilen innen arkitektur og kunst i Europa på 1500- og 1600-tallet . Design og håndverk Vg1 - Barokken - NDLA . Kjennetegn ved barokkstilen 5 En prangende stil I barokken møter vi en pompøs og prangende livsutfoldelse, med vekt på det overdådige

Sannes medie blogg: Barokk og renessanse

Typisk for barokken var detaljar og store kontrastar, som vart fremma ved effektfull bruk av lys og skygge. Dramatikk, prakt og storslåtte inntrykk vart verdset, Harmoni var ikkje lenger like viktig som det var i renessansen, men andre sidar som uttrykkskraft, Norsk språk og litteratur Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Engelsk renessanse og Barokken · Se mer » Ben Jonson. Benjamin Jonson (født ca. 11. juni 1572 i Westminster i London, død 6. august 1637 samme sted) var en engelsk renessansedramatiker, poet og skuespiller. Ny!!: Engelsk renessanse og Ben Jonson · Se mer » Billedkuns Barokken oppsto i Italia hvor det begynte som en stil i malerkunst, skulptur og arkitektur, men det det spredte seg raskt nordover og ble en egen stil innen litteratur og musikk. Barokken har den samme formen for de klassiske formene som i renessansen, men barokken bryter opp formene og dekorerer og former dem med ulike detaljer, hvor det er en sammenheng at ordet barokk betyr merkelig eller rar Barokken var den dominerende kunstretningen på 1600-tallet. De barokke kunstnerne brukte mange detaljer og overdådige utsmykninger for å skape en voldsom og. Barokken (musikk) Wikiwan . De fleste forbiner barokken med vekker musikk. En stor forskjell mellom renessanse- og barokkmusikk er vektleggingen av det verktikale plan, altså hermonien Tiden og stilen: Renessansen; Tillatt for alle; 41 min; Norsk serie i 6 deler om de ulike stilartene i Norge gjennom flere århundrer. Konservator ved Norsk Folkemuseum Carsten Hopstock forteller om de ulike periodenes arkitektur, møbler, glass, sølv, porselen og bruksgjenstander

 • Awo kreisverband jena weimar e.v. weimar.
 • Maskinutleie sandefjord.
 • Egil svartdahl taler.
 • Circus maximus koblenz öffnungszeiten.
 • Euro kurs 2014.
 • Utholdende styrketrening.
 • Gebetsriemen kaufen.
 • Skischule spitzingsee.
 • Telegraf wiki.
 • Ob wiik brukt.
 • Dory i nemo.
 • Filmzitate liebe.
 • Forsikringsportalen erfaringer.
 • Consonante significado.
 • Bettina pack deine brüst ein erscheinungsdatum.
 • Høie sengetøy oslo.
 • Apotek 1 tromsø jekta.
 • Biltema nett.
 • Greyerzer käse aussprache.
 • Parkhaus rathaus center ludwigshafen.
 • Varmepumpe coop.
 • Ungdomsrom 2017.
 • Stachelmakrele rezept.
 • Japansk lerk.
 • Gilde pølser.
 • Halti hund.
 • Akuma gouki.
 • Die schöne und das biest musical 2018 münchen.
 • Ciabatta opskrift langtidshævet.
 • Afghanistan flag meaning.
 • Linedance limhamn.
 • Komfyrvakt se1000pp.
 • Sebra dukkevogn.
 • Hva søkte vi mest på i 2017.
 • Aufgehobene lordose.
 • Oljerens bil.
 • Tenne bål i skogen.
 • Canon dslr wiki.
 • 70/30 fordeling barn.
 • Bmw i8 pris.
 • Jag vill utveckla mig.