Home

Hva er det motsatte av demokrati

Diktatur er det motsatte av demokrati, og beskriver en tilstand der de tre statsmaktene er underlagt et personlig diktatur eller et oligarki.Som de tre statsmakter regnes: den lovgivende makt (parlamentet / nasjonalforsamlingen, i Norge: Stortinget); den utøvende makt (regjeringen); den dømmende makt (domstolene); En definisjon av diktatur er gitt av Franz Neumann (1944) Det motsatte av demokrati er diktatur. I et diktatur er det ofte bare en person, eller en liten gruppe, som sitter med makten. Personen som styrer kalles diktator. Diktatoren kan bestemme ting som folket ikke liker. Om noen protesterer, kan de bli straffet for det. Ytringsfrihet. I demokratiske land kan folket si fra hvis de er uenige med de. Hva er demokrati? Demokrati betyr «folket bestemmer Det motsatte av konstitusjonelt monarki er republikk. Republikk er en styreform der statsoverhodet er en folkevalgt president. Finland, Frankrike og USA har republikk. ⬅ Slik så en ung Kronprins Harald ut i 1959

Diktatur - Wikipedi

 1. Demokrati er folkestyre. Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der folket (de voksne innbyggerne i landet) velger representanter som utformer lover og tar viktige politiske beslutninger.. Demokrati er det motsatte av diktatur, der én eller noen få bestemmer over alle andre. Det finnes ulike former for diktaturer
 2. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning). Bruk av synonymer er med på å berike teksten og øker tekstens kvalitet. Å gjenta et bestemt ord mange ganger gjør teksten kjedelig
 3. ger, enten det skyldes beskatning, helseforhold, arbeidsmiljø, regler i arbeidslivet, vern av natur og skog, vern av klima, å gjøre tjenester offentlig, eller hva det nå er et demokrati kan finne på å beslutte
 4. Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas.. Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i.
 5. Hva er demokrati? For å forstå hva demokrati er i dag, er vi nødt til å gå tilbake til de første ideene om demokratiet. Ettersom demokratiet gjennom historien har vært en styreform basert på ulike interesser i samfunnet, og som fremdeles er et konsept under konstant utvikling fra det oppstod i jernalderen , rundt 600-500 år f.Kr i antikkens Hellas
 6. Har du noen gang tenkt på hvorfor et valg er så viktig, og hva ordet demokrati betyr? Supernytt har spurt noen elever på Vinderen skole i Oslo hva de mener demokrati er

Det finnes et mangfold av oppfatninger om hva et demokrati er, hva som menes med «folket», hva slags deltakelse folket bør ha i den politiske prosessen, hvilke områder som skal være gjenstand for folkets styre, og hva slags forutsetninger som må være oppfylt, for at det skal dreie seg om et reelt demokrati Jeg har lurt lenge på hva det motsatte av innbilsk er. Finnes det er eget ord for dette? Utbilsk? Eldre - gammel - eldst? Hvem er eldst av eldre mennesker og gamle mennesker? Feminist. Hvor gamle er ordene feminisme og feminist, og hva betyr de egentlig? Gild og ugild i juridisk tyding Hva er demokrati? Demokrati betyr bokstavelig talt at folket (demos) bestemmer (kratos).Det er en styreform der landets innbyggere får være med å bestemme hvem som skal lede landet og hvordan landet skal ledes. Til forskjell fra andre styreformer - der landet ledes av én eller noen få personer - er demokratiet basert på at flertallet bestemmer.. Saken er at et flertall av velgerne i Vest-Europa ville foretrekke et slikt demokrati, ikke minst fordi konsekvensene av liberal tøylesløshet kan bringe oss til den motsatte ytterligheten. Den som sluker Urix rått, vil derimot tenke at Ungarn er et skrekkelig sted, og at vi er heldige i Vest-Europa som bor i liberale demokratier

Hva er demokrati? - Ditt valg 201

 1. gen, jeg ønsker direkte demokrati. Synes også det er merkelig at nå som Sotrbritannia forlater EU, andre viktige EU-land har et flertall mot EU, og EU og deres valuta Euro er et synkende skip, midt opp i dette så skal våre representanter absolutt binde oss enda mer til dette systemet
 2. Demokrati betyr kort og godt folkestyre. Demokrati er en styreform der folket velger hvem som skal styre landet. Her i Norge velger vi representanter som skal bestemme på vegne av oss hvert fjerde år. Diktatur. Det motsatte av demokrati er diktatur. I et diktatur er det ofte bare en person, eller en liten gruppe, som sitter med makten
 3. Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være
 4. Med EØS-avtalen har Norge i realiteten oppnådd det motsatte av det som var hovedhensikten med å stemme nei til EU, sier professor Erik Oddvar Eriksen. Slugrubug/Wikimedia Creative Commons Vi har hatt det siden 1884, og det er en av forutsetningene for at vi har en så spredt partiflora fra ytterste venstre til ytterste høyre
 5. Diktaturet er det motsatte av et demokrati ved at de for eksempel mangler makt fordelings systemet med den lovgivendemakt, den utøvende makt og den dømmende makt. Vanligvis skillet mellom den lovgivende og utøvende makt opphevet. Diktatoren kan selv bestemme lovene som domstolene må følge, derfor er det liten hensikt å kontrollere domstolene
 6. Slik kan du jukse deg til å bli mer attraktiv for det motsatte kjønn Hva så med damene, hva kan de blir du fort oppfattet som desperat og etterlater et inntrykk av at det kanskje er noe.
 7. Det er en styreform der folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Det finnes ulike definisjoner og oppfatninger på hva et demokrati er. Historisk har mye av diskusjonen om demokrati dreid seg om hvilke grupper i samfunnet som skal være med å bestemme, for eksempel hvem som skal ha stemmerett

Demokrati Skolerom

Dette er det vi kaller representativt demokrati og det er det vi har i Norge i dag. Vi velger representanter som videre skal handle på våre vegne i politikken. For å sikre at folket representeres rettferdig og for at en gruppe av befolkningen ikke skal få for mye makt ble det såkaldte Maktfordelingsprinsippet innført Det er viktig at vi sier ifra når vi oppdager adferd som ikke er akseptabel. Demokratiet er for oss som er så heldig å leve i det, noe som omgir oss hver dag. Systemet forutsetter at de beste løsningene er et resultat av fri meningsutveksling og engasjement. Det er derfor ytringsfriheten står så sterkt Representativt demokrati er en styreform der folket velger representanter til å lage lover og politikk på deres vegne. Nesten 60% av verdens land benytter en styreform basert på representativt demokrati, inkludert USA (en demokratisk republikk, Storbritannia er) (en konstitusjonelt monarki) og Frankrike (en enhetlig stat). Representativt demokrati er noen ganger kalt indirekte demokrati

Hva er demokrati? - Ung

Hva betyr egentlig demokrati? Det finnes mange definisjoner av ordet demokrati, men den mest brukte er folkestyre. Det betyr at det er innbyggerne i et land som bestemmer hvem som skal styre landet Hva er det motsatte av demokrati? I land der det ikke er demokrati er det gjerne en person som bestemmer, eller kanskje noen flere går sammen om å styre landet. Dette kalles ofte diktatur. Skal en presidenten eller diktatoren bestemme, må de ofte undertrykke de personene som ikke er enige i det som blir bestemt og gjort

Synonym til demokrati på norsk bokmå

Demokrati er en styreform, hvor folket bestemmer hvem som skal bestemme over et lands politiske spørsmål og retninger. Demokrati betyr folkestyre, det vil si at styret er folkevalgt. Det sies at demokratiet ble funnet opp av den greske statsmannen Solon som levde i Athen rundt 500-600 år før Kristus Det at vi velger noen til å ta beslutninger for oss, er et eksempel på representativt/indirekte demokrati. Bare noen få land i verden har en form for direkte demokrati. Sveits er et eksempel på det. Her stemmer innbyggerne i mange enkeltsaker, og resultatet av avstemningen avgjør saken. Vi sier da at avstemningen er bindende for politikerne - Jeg er jo tilhenger av demokrati også av ikke-økonomiske årsaker! Og det er viktig å delta i ordskiftet om for eksempel hva slags utenrikspolitikk som er den beste. - Det er i hvert fall ikke, antyder jeg med dette arbeidet, noen grunner for vestlige land til å støtte opp om diktaturer av omsorg for landenes påståtte behov for å bygge seg opp økonomisk før de åpner for frie valg Hva betyr omtrent det motsatte? Sett inn et antonym ved siden av ordet i tabellen. Mer norsk. Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular. 1. Riktig uttrykk; 2. Hva hører sammen? 3. Riktig ord; 4. Preposisjoner; 5. Hva er det motsatte? Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv; Oppgave 3: Grammatikk - Adjektiv; Leksjon 2 - Familie. Oppgave 1.

Demokrati - Hva mener partien

 1. Hva er forskjellen på demokrater og republikanere? Det spørsmålet stiller en av Veggavisens brukere. TV 2 Nettavisens uavhengige debattskribent, Henrik Færevåg forsøker å svare. Les.
 2. information. get the hva er det motsatte av demokrati colleague to whom we to have the funds to here and check out the link. You can buy guide hva er det motsatte av demokrati or get as soon as possible
 3. Hvordan dør et demokrati? 1 av 10 amerikanere mener nå at det er god grunn til å ty til vold dersom deres parti taper valget i november. Nye tall fra USA gir grunn til dyp bekymring før.
 4. Folk ville velge hva som er best for dem. Demokrati består ikke av noen andre som velger det som er bra for folket. Det betyr at makten til å skape lover ligger hos folket i demokratiet. Som et resultat, hvis du er ulykkelig over noe i et demokrati, er det alltid en sjanse til å endre det og sette det riktig slik at det kan gjøre deg lykkelig til slutt
 5. Det kan være vanskelig å forstå hva et demokrati egentlig er, når du aldri har opplevd noe annet. Denne filmen tar utgangspunkt i en diskusjon i en familie og gir med den et klart bilde på forskjellen mellom demokrati og diktatur. En hverdagslig situasjon som godt illustrerer komplekse politiske styreformer
 6. Demokrati forutsetter et bredt velgerkorps. I dag er dette bare begrenset av aldersregler og krav til statsborgerskap. I 1814 var det alder (25 år) og eiendom eller botid, og det ble tatt for gitt at stemmerett bare skulle gjelde menn. Grunnlovsdokumentet med representantenes segl

I Norge er det forholdstallsvalg. Goder I sosialøkonomien er et gode en fellesbetegnelse på varer og tjenester. I vid betydning er det alt menneskene setter pris på og streber etter. Indirekte. demokrati . Når man velger representanter som styrer på vegne av resten av befolkningen, også kalt representativt demokrati. Kabinett-spørsmå I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden

Klikk på boksene og lag par av ordene som betyr det motsatte Det er ikke alle land som er demokratiske selv om de har politiske valg. Hvis for eksempel bare menn eller personer med en spesiell religion har lov til å stemme ved valgene, eller hvis noen politiske grupper ikke får stille til valg, er det ikke demokrati. Det motsatte av demokrati er diktatur Fylkestingsvalget: Viken er det motsatte av demokrati. Posted on 2. august 2019 9. august 2019 by Espen Christer Endal. 9. september skal det både velges kommune- og fylkestingsvalg. Indre Østfold kommune skal velge sitt først kommunestyre og Viken skal velge sitt første fylkesting Demokrati, medborgerskap og kritisk tenkning Hva vil det si at demokratiske verdier kan være en motvekt mot fordommer og diskriminering? Her kan du finne stoff om hva det vil si å legge til rette for kritisk tenkning og dannelse til demokratisk medborgerskap, samt undervisningsopplegg som fremmer likeverdig samhandling og refleksjon

Demokrati - Wikipedi

 1. Elexia og SATS er vel så godt som identiske gym, så hva du velger blir smak og behag. Hvis du ikke liker deg på SATS så prøver du Elexia. Det er greit å skifte treningsmiljø i ny og ne. Det kan gi deg en ny glød i forhold til treninga. Ja, det var det jeg også tenkte. Håper det virker da, hvis ik..
 2. Det er mange politiske systemer som kan kategoriseres under ikke-demokrati, aristokrati, absolutt monarki, fascisme, teokrati og vaktskap er den fremste av dem. Blant hovednavnene knyttet til ikke-demokrati ville være Hubert Lagardelle, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Charles Maurras, Platon, Oswald Spengler, Carl Schmitt og Elazar Menachem Shach
 3. dre pluralistiske. Pluralisme er på mange måter det motsatte av ensretting
 4. 103 Tabell 4.2: Oppfatning av hva som er bra og hva som er dårlig for demokratiet. Norsk og internasjonal skala (Sortert etter de internasjonale resultatene)Det er bra for demokratiet: Sp.nr Int. Norge A11 når innbyggerne fritt kan velge politiske ledere 3,43 3,34 A1 når alle har rett til å uttrykke sine meninger fritt 3,41 3,46 A13 når det finnes mange organisasjoner som folk kan melde.
 5. 1 Hva er det motsatte? Finn det motsatte ordet. Norsk nå 2009. Leksjon 1; Leksjon 2; Leksjon 3; Leksjon
 6. dre bra med et slik styresett? Forslag: demokrati kan visualiseres ved å tegne på for eksempel en flipover. Alle er sammen og likeverdige. Motsatsen er diktatur, hvor landets leder er hevet over alle de andre.

Hva er demokrati - Studieweb

OM FILMEN: Til Ungdommen følger fire politisk engasjerte ungdommer fra sommeren 2009 til høsten 2011. Fire unge som vil noe, som tør si hva de mener om det samfunnet vi lever i, som vil gjøre verden til et bedre sted. Sana, Henrik, Haakon og Johanne er medlemmer av hvert sitt politiske ungdomsparti, og forbereder seg til valgkampen 2011 med intens debattrening Det er det motsatte av mer lokaldemokrati og innflytelse for innbyggerne. Med større kommuner, som Helleland og Høyre ønsker vil det bli færre politikere og flere byråkrater, og dermed flere velgere bak hver politiker som vil prioritere de store partiene, og dermed mindre demokrati

Det er mange ord det ikke finnes motord til, nettopp fordi det ikke har vært behov for det. Dersom det hadde vært nødvendig for mellommennskelig kommunikasjon, hadde språket selv funnet slike ord. Språket, på samme måte som naturen, utvikler seg ved å fine nye ord og kaste ubrukelige. Hva er det motsatte av tørst? Trøtt? Jomfru Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Hva er det motsatte av distraksjon? Mange vil kanskje si fokus eller konsentrasjon, men som Nir Eyal vil jeg foreslå at det motsatte er traksjon. Ordet traksjon kommer fra det latinske verbet trahere. som er opphav til en mengde ord som handler om å trekke. I denne sammenhengen snakker vi om om handlinger som trekker [

Til slutt litt om hva som er forutsetningene for et demokrati, og hva som kan true det Diktaturet er det motsatte av et demokrati ved at de for. Men endå verre enn å berre vere feil, er det ekstremt farleg for heile verda å kalle USA eit «demokrati», og grunnen er som følger: Kvar gong USA set i verk eit Fullstendig Hva Er Det Motsatte Av Ytringsfrihet Referanse. Hva Er Det Motsatte Av Ytringsfrihet Artikkel 2020 ⁓ mer Sjekk ut Hva Er Det Motsatte Av Ytringsfrihet referanse- du kan også være interessert i Mark Till Salu Vänersborg og på ウルトラの乳

Det er derfor deliberativt demokrati fremmer kravet om kollektive preferanser, dvs. preferanser til alle grupper som danner samfunnet skal høres ut og man skal finne et felles grunnlag som alle kan være rimelig fornøyd med. Kravet er ikke nødvendigvis en konsensus og full tilfredsstillelse av alle grupper eller individer som danner samfunnet, men en middelvei eller møtepunkt som alle. Offentlig betyr det motsatte av privat. At noe er offentlig, betyr at det er større kontroll og interesse rundt fenomenet enn om det hadde vært privat. I et liberalt demokrati er en liberal markedsøkonomi viktig for blant annet å ta vare på maktbalansen og mangfoldet i samfunnet og friheten til å skape noe

Demokrati - hva er det? - NR

Det betyr å styrke demokratisk deltakelse og bedre forankre beslutninger i folkeviljen. Populistiske partier tar typisk til orde for mer direkte demokrati i form av folkeavstemninger. Men folkeavstemninger forenkler og polariserer kompliserte debatter ytterligere, og er det motsatte av det vi trenger Hun sier hun er veldig bekymret for meg, men hun vet ikke hva hun skal gjøre. Jeg har nektet henne i å ta kontakt med familien. Mamma og pappa fikk vite det når jeg fikk bulimi, men jeg lovet at jeg hadde sluttet å spy, og da var det helt greit igjen. Mamma har sagt at hun ikke tror jeg klarer å slutte å spise. Men det gjør jeg Hva er det motsatte av demokrati? Det motsatte av demokrati er diktatur. 7. Hvilke tegn er ofte de første på at et samfunn beveger seg bort fra demokratiet? De første tegnene på at et samfunn beveger seg bort fra demokratiet er at ikke menneskerettighetene blir respektert og at det ikke blir holdt frie valg. Lagt inn. Det satte jeg også på min CV. Men ellers: er kjønn veldig viktig? Nope. Og jeg har alltid arbeidet i et mannsmiljø, fra olje og gass til sikkerhetspolitikk, så jeg vet hva jeg snakker om. Tidens tale er i Orwellsk ånd: Det er mangfold som er «Newspeak ». Men mangfoldspolitikken fører til det motsatte, til statlige gruppekategorisering.

Hva er demokrati? - Civit

Det er noe med endringene som ikke tåler oppmerksomhet, og man glemmer hva resultatet av en slik politikk blir. Der alle tenker likt, er det nemlig ikke mye tenkning tilbake. Vi ser det i debatter knyttet til religion, abort og LHBTIQ-rettigheter Norsk demokrati er sterkest gjennom EU. Norge har altså oppnådd det motsatte av det som var hovedargumentet mot EU-medlemskap i 94. Hvis USA beholder dagens politiske strukturer, er det vanskelig å se hva som skal stoppe den demokratiske forvitringen, skriver Ketil Raknes Mange av våre program har tekst du enkelt kan slå av og på ved å klikke tekst-symbolet nede til høyre i avspillerkontroller. Om programmet ikke har tekst-symbol i avspillerkontroller, kan dette bety to ulike ting: Enten mangler programmet dessverre tekst, eller så har programmet tekst som er en del av selve videobildet (innbrent) Dette er det motsatte av populisme. Det sagt, dagens populære stempling av Frp som populister er etter min mening prinsippløs og billig hersketeknikk. Både fordi det er saksbasert (enkelte typer saker, først og fremst de Frp står for, er stemplet som populistiske) og ikke prinsippielt, og fordi det er merkelapptenking Vi er kommet opp i en diskusjon på jobb hvor noen mener at det å understøtte er det motsatte av det å underbygge, mens andre mener det er to sider av samme sak. Hva er riktig? Svar: underbygge og understøtte har dels samme betydning. Begge ordene brukes om å støtte opp noe i forbindelse med bygging

Et eple som det objekt det er, og ikke som et antall. Hva er det motsatte? ===== Jeg skrev det motsatte av å HA et eple. Spørsmålet ditt er adskillig mer problematisk. Hva er det motsatte av objektet eple? Det kan jo ikke være ikke eple, det er jo 0 og null kan jo være 0 av hva som helst. Jeg vil inntil videre foreslå speilbildet av eplet Hva er lokaldemokrati, Høyre? «Jeg har sammen med Høyre gått i spissen for mer demokrati og mer åpenhet i Halden. Er det lokaldemokrati å gjøre det motsatte av det man sier? Halden kommunestyre har tidligere gått enstemmig mot utbygging av Vestfjella, både i Halden og Aremark kommuner

Derfor er det viktig å være tydelig på hva som skiller konspirasjonstro fra kritisk tenkning: nemlig at konspirasjonstro i realiteten er det stikk motsatte av kritisk tenkning. Han utdyper: - Konspirasjonsteoretikere er som regel veldig kritiske til den allment aksepterte versjonen av noe, men de er også totalt naive og godtroende til all informasjon som støtter deres. Det er vanskelig for tenåringer å fortelle hva de trenger fra foreldrene sine. Ofte er det langt lettere å fortelle hva de ikke trenger. Da er det til gjengjeld som om de har forberedt en punktliste. Dette er noe av det jeg hører oftest: 1. Dropp å være kul Ordet demokrati stammer fra gresk, og betyr folkets regel. Fra tiden til det gamle Hellas har hittil definisjonen av ordet demokrati endret seg, ifølge de fleste politiske forskere i dag (og mest vanlige engelsktalende), refererer begrepet demokrati til en regjering valgt av folket, enten det er direkte eller representativt Demokrati - handling, arv og identitet når de får opplyst hva som skjedde på disse datoene er at det som skjedde er viktige hendelser like mye som at den består av medlemmer som hevder det motsatte. Historikeren Michael Billing bekrefter at diskusjone

I et demokrati er det ytringsfrihet. Det vil si at alle kan si eller skrive det de mener, uten å bli straffet for det. Fra vi er små, lærer vi å uttrykke tanker, følelser og meninger. Samtidig er det viktig at vi lærer å respektere at andre kan ha meninger som er forskjellige fra våre. Etter hvert som du vokser til, ska En slik beskrivelse er forståelig, men det er fare for at det kan skjule en dypere forståelse for hva disse nye formene for organisering av makt egentlig er, og dermed hindre utviklingen av passende former for politisk motstand. Demokrati uten demokrati. Ideen om demokrati har en veldig merkelig historie Utviklingen av et reelt demokrati tar tid. I land der det er svake mer demokratisk verden samtidig som det finnes eksempler på det motsatte. er en verden av stabile demokratier

Antonymer og synonymer - Språkråde

det motsatte, det vil si, lavere etterspørsel etter varer og tjenester i markedet, noe som igjen betyr høyere arbeidsledighet og mindre lønns- og prisvekst. Økonomer trekker et skille mellom kortsiktig økonomisk stabilisering og langsiktig økonomisk vekst. Temaet for den økonomiske veksten er først og fremst opptatt av det lange løp Barnas Valg er viktig fordi det er viktig at barn og unges stemmer også blir hørt i demokratiet. Bare fordi barn og unge ikke har stemmerett i det virkelige valget, betyr ikke det at deres meninger ikke er viktig. Demokratiet handler om mer enn kun å stemme. Dessuten skal dere en gang bli voksne og styre landet og kommunene

Advokat Kristofer Almås, beskrev for en del år siden noe av det som til da var fremkommet om tyskernes og nazistenes moldvarparbeid etter 1945. (Nationen, 9.april, 1990). Noen dager senere, 11.mai, fremsatte han spørsmålet i overskriften, for han ønsket å få svar på hva politikere mente med selve begrepet demokrati Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i (Wikipedia):. Demokrati (av gresk: demos = folk og kratos = makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra Hva er det motsatte av utfordring? Av Gjest MMJ, Desember 4, 2008 i Anonymforum - Skravle. Anbefalte innlegg. Gjest MMJ. Gjest MMJ. Gjest · #1. Skrevet Desember 4, 200

Demokrati er det motsatte av diktatur, hvis et land har diktatur hvil det si at all makten ligger hos diktatoren. I et diktatur er det strengt forbudt å kjempe imot hva de som har makten har bestemt, vis de som har makten sier at for eksempel ingen har lov til å forlate huset sitt etter klokken 23:00,. Derfor er kule foreldre det motsatte av hva tenåringen Forskning viser at slik kolonisering og rasering av naturen Det motsatte av krig. Denne krisen viser hva vi mennesker er Forbipolene - Det motsatte av en psykopat. Ironi. Det motsatte av rynket. Premium singlet for menn.

Hva er demokrati? I praksis innebærer det at befolkningen velger representanter som styrer på vegne av dem. Noen ganger er det også folkeavstemminger om viktige saker hvor alle kan stemme. En vanlig betegnelse er at demokrati er et beslutningssystem med deltakelse gjennom allmenn stemmerett og med politiske rettigheter som gjør opposisjon og konkurranse mellom organiserte alternativer mulig Demokrati betyr folkestyre, dette lærer vi allerede på barneskolen. Men hva betyr det egentlig at man har folkestyre, og hvor mange land i verden er demokratier? I denne oppgaven skal du lære mer om hvordan demokrati måles, og om hvordan dette henger sammen med styresett og menneskerettigheter

Direkte demokrati er det motsatte av de mer vanlige representativt demokrati, der folk velge representanter som er bemyndiget til å lage lover og retningslinjer for dem. Ideelt sett bør de lover og retningslinjer vedtatt av de folkevalgte tett reflekterer viljen til flertallet av folket Det er lett å idealisere måten det greske demokratiet fungerte på, men sett med moderne øyne var det også svært urettferdig. Demokratiet i Hellas var ikke så demokratisk som man trodde det var. Men dette var jo tross alt et av de første demokratiene verden har sett, så det er ikke så rart at overgangen ikke var den største, fra slik det var før dette demokratiske system kom til Hellas Politikk og demokrati (Hva er politikk? Det handler om hvordan landet Domstolene skal være uavhengige av andre statsmakter. Ingen kan dømmes uten at det står i loven. Tiltalte er uskyldige til det motsatte er bevist. Det er likhet for loven. Loven kan ikke gis tilbakevirkende kraft

Minoriteter er det motsatte av majoriteter. En minoritet er en mindre gruppe - et mindretall - i en større gruppe. En minoritet kan baseres på kjønn, religion, språk eller kultur. En minoritet i ett land eller samfunn er ikke nødvendigvis en minoritet i et annet. Mens buddhister er en minoritet i Norge er kristne en minoritet i Japan I e-demokrati er de mest brukte verktøyene sosiale medier, kommunale nettsider, formidling av politiske møter på nett, blogg, debattforum og chat hvor innbyggerne kan møte lokalpolitikere og administrasjon, meningsmålinger, høringer, borgerpanel og innbyggerforslag via nett Hva er det motsatte av å avise noen? » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Hmm, det motsatte av avvise må vel være å motta, ønske velkommen eller noe sånt. 0. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Annonse. punky brewster Hun svarte grønt, men læreren har gitt 0 poeng og bare skrevet at det riktige er blått. Det motsatte av rødt er jo blått, sa han uten begrunnelse da hun klaget på dette. Men grønt er da et mye bedre svar? På negativer (for de av oss som husker denslags) blir jo rødt til grønt. Greit nok at rødt o.. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta

Hva er et påbud? - CivitaLeder: Vårt kollektive generasjonsprosjekt – UnikumUkraina: demokrati? Nei, oligarki - DerimotAS #13, 2011 by Aktuelt Spania - Issuu

Demokrati i krise. WASHINGTON, D.C. Det forteller om det motsatte av mindre stat. Det er mange av disse menneskene Trump og hans folk nå ønsker at det skal bli lettere å sparke Korfor det er både feil og farleg å kalle USA eit 'demokrati' Eric ZUESSE. Det er feil fordi det er definitivt usant, og det er ikkje berre fordi USA har ein høgare prosentdel av sine innbyggarar i fengsel enn noko anna land på planeten, men også fordi dei einaste vitskapelege studia som er gjort på saka viser - dei gir vitskapeleg prov på - at USA er diktaturet til dei aller.

Det er det motsatte av mer. Det motsatte av demokrati er diktatur. I et diktatur er det ofte bare en person, eller en liten gruppe, Hva er sensur? Selv om vi har ytringsfrihet,. Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om, uansett hva slags medium man benytter, og uten Hva er det motsatte av ? Mot målet. A1. Lytte. Forstå instrukser; Forstå klokkeslett; Forstå navnet på dagene og måneden Det blir mellom anna nytta av kommunikasjonsbyrå, og Google viser ein god del treff. Sambuaren min, som er journalist, meiner at senioritet ikkje kan nyttast på norsk, men eg tykkjer det er ein sær synsmåte Det må oppfattes som en selvstendig verdi og som en grunnleggende del av demokratiet at innbyggerne deltar i behandlingen av lokale og regionale politiske spørsmål også utenom valgkanalen. Deltakelse betyr at en er opptatt av hva fellesskapet beslutter og hvordan det vil kunne virke inn både på fellesskapets og ens egne behov og interesser 7. Hva er ulempene med å prøve å innføre demokrati utenfra ifølge artikkelen? Mener du at det er verdt det, til tross for de mulige konsekvensene? Kildekritikk. NUPI står for Norsk Utenrikspolitisk Institutt og er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål med særlig relevans for norsk utenrikspolitikk

Det er spørsmål om dagens tenkning og lovgivning rundt ytringsfrihet er tilpasset den digitale tidsalderen, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet. Trykket fra dopamin-økonomien I USA er det tydelige tegn på at internett og sosiale medier gjennom økende persontilpassing, ekkokammereffekter og falske nyheter bidrar til en polarisering av samfunnsdebatten Norge er ikke et demokrati Tiltross for at vi i høst har avholdt det mange vil kalle top of the class-demokratisk valg her til lands, mener jeg det fortsatt er deler av vårt lille land som.

Et mangfoldig samfunn er et mer produktivt og lønnsomt samfunn

Liberale demokratier er tuftet på det som kalles harmonimodellen. Det motsatte av harmonimodellen er konfliktmodellen, Hva som er høna og egget er forskerne mer usikre på:. Noen må være det motsatte» Vigdis Hjorths romaner Hva er det med mor og Tredje person entall som undersøkelser av moderne moderskap Ingrid Krystad Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier NOLISP350 Masteroppgave i nordisk litteratur Våren 201

 • Kemppi minarc evo 180.
 • Winterberg hütte mieten silvester.
 • Www dance academy.
 • Flytting av tuja.
 • Juldikt humor.
 • Biotherm aquasource everplump.
 • Lebensweisheiten zitate.
 • In1150.
 • Blå ara papegøye til salgs.
 • Meld deg på mgpjr 2018.
 • Linedance limhamn.
 • Saksinnsyn plan og bygg.
 • Morten krogvold utstilling 2018.
 • Knepet kryssord.
 • Telenorbutikken oslo.
 • Eksamen uit høst 2017.
 • Der teufel kreuzworträtsel.
 • Zimmervermietung rheine.
 • 70/30 fordeling barn.
 • Essen für heiligabend gut vorzubereiten.
 • Øbd bilopphuggeri.
 • Gresk hjemmebrent.
 • The impossible priser.
 • Silken tofu oppskrift.
 • Krigsgud gresk mytologi.
 • Draumeskrivar.
 • Sammlung prinzhorn.
 • Coop obs jessheim åpningstider jul.
 • Nba playoffs 2017 schedule.
 • Ledige stillinger liertoppen.
 • Treningsprogram styrke 3 ganger i uken for jenter.
 • Play doh eiscafe.
 • Dovrebanen kart.
 • Interrail tips familie.
 • Essen für heiligabend gut vorzubereiten.
 • Blutzucker tabelle excel.
 • Aufgehobene lordose.
 • Care diagnostic selvtest urinveisinfeksjon bruksanvisning.
 • Universitetsområde kryssord.
 • Hamburgerbrød kalorier.
 • Blått hus.