Home

Rettsvitenskap uib

Krav til skriftlige arbeider på masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB (pdf) Bruk av kilder i skriftlige arbeider ved UiB Universitetsforlagets forfatterveiledning (pdf) Faste kurs. Vi holder kurs i bruk av biblioteket. Dette gjelder særlig i starten av studiet og ved starten av masteroppgaveskrivingen. Kursene annonseres på MittUiB Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, og om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Det er vanskeleg å tenke seg eit velfungerande samfunn utan rettsreglar. Noko av det viktigaste du lærer på jusstudiet er å tolke og bruke rettskjeldene på rett måte for å nå fram til haldbare resultat. Du lærer å løyse konkrete rettsproblem og blir i stand til å argumentere. I 2014 blei det oppretta eit toårig masterprogram i rettsvitskap for studentar som har fullført ein bachelorgrad i rettsvitskap eller juss frå Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer), Universitetet i Agder eller Universitetet i Stavanger, totalt 180 studiepoeng. Få utdanningar fører fram til jobb i så mange ulike bransjar som juristutdanninga Masterstudiet i rettsvitenskap kvalifiserer til juriststillinger innen domstolene, forvaltningen, næringslivet, advokatprofesjonen, politi og påtalemyndighet. En master i rettsvitenskap er også kvalifisert for en rekke andre yrker og arbeidsoppgaver både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt

(forkorting for latin doctor juris) person som har doktorgrad i rettsvitenskap person som har doktorgrad i rettsvitenskap. juridisk. juridisk a2. I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet juridisk (fra latin av jus 'rett') som gjelder rettsvitenskap, rettslig På førsteplass med flest søkere lå rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), og på tredjeplass lå samme utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO). Til sammen var det 3 380 som hadde søkt seg til disse to studiestedene, i tillegg til de mange andre som hadde søkt seg på andre skoler i landet

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'RETTSVITENSKAPER' i nynorskdatabasen. Vanlege feilkjelder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten! Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen! Du kan søkje med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Gløymt passord? Oppgi Brukarnamn og vi sender deg ei lenke for endring av passordet

Rettsvitenskap Universitetsbiblioteket Universitetet i

Bergen Open Research Archive (BORA) is the open research archive at the University of Bergen. BORA contains master theses, PhD theses, research data and other scientific publications in full-text Du kan velge inntil ett slikt emne tilbudt ved fakultetet som valgemne i graden master i rettsvitenskap. Et slikt emne kan inngå enten på bachelor- eller masternivå. Merk at emnene FINF4012 - Digital forvaltning: Regulering, utvikling og bruk av IKT og FINF4021 - Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi er godkjent som juridiske valgemner på masternivå og begge kan inngå i graden Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet Fullført bachelorprogram i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder med karakter C i snitt kvalifiserer til å søke om opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Fullført bachelorstudium i rettsvitenskap fra UiA vil også kunne gi fritak for de tre første årene på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved UiB og UiO Rettsvitenskap (jus) Det er vanlig å bruke fotnoter og litteraturliste i norske juridiske arbeider. Det finnes ingen ensartet praksis på hvordan henvisningene utformes, og hvilken informasjon som skal tas med. Anbefalinger etter kilde

Universitetet i Bergen - Femårig masterprogram i rettsvitska

Universitetet i Bergen - Toårig masterprogram i rettsvitska

Rettsvitenskap bachelor; Studieplan og emner; Obligatoriske emner Forvaltningsrett I År 1 / Semester 1 Forvaltningsrett I tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap til regler om saksbehandling og regler om innsyn i opplysninger og dokumenter Ja, det er ikke en selvfølge at alle vet hva estetiske fag er, og kanskje man ikke helt skjønner hva rettsvitenskap har med juss å gjøre? For en tid tilbake stod jeg på messe og fikk følgende spørsmål: «Hvorfor er det ikke en egen folder for mastergrad i juss?» Jeg svarte «Hva, er det tomt?»Read more Studenter som er tatt opp til studieprogrammet fra og med høsten 2018 kan reise på utveksling til utvalgte samarbeidspartnere i sitt 6. semester. For å få fritak for de tre første studieårene i femårig integrert masterprogram i rettsvitenskap ved UiB eller UiO, må man imidlertid ta alt. 2 i studieplanen

Rettsvitenskap - master Ui

Bokmålsordboka Nynorskordboka - ordbok

BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS113 KONTRAKTSRETT I Torsdag 10. april 2014 kl. 09.00 - 13.00 Oppgaven består av 2 ark inkludert. Vil du studere Rettsvitenskap ved UIB? I 2019 var poenggrensen 53.2 for førstegangsvitnemål, og 60 for ordinær kvote. Klikk for å se hva vi tror opptakskravene blir i 2020 Masteravhandling i rettsvitenskap Problemstilling: Barnerett - Foreldreansvar etter dødsfall. 1. Innledning 2. Historikk 2.1 Presentasjon av tidligere rett 2.2 Endringslov 13.juni 1997 nr.39 2.3 Endringslov 7.april 2006 nr. 6 3. Lovens utgangspunkter 3.1. Foreldreansvar for gjenlevende når den ene forelderen dør 3.1.1. Innlednin Hei! Jeg tenker å studere rettsvitenskap til høsten. Har mest sannsynlig mulighet til å komme inn på integrert masterprogram ved UiB, og samme studie på vårsemesteret ved UiO. Men av flere grunner så vil jeg helst bo i Kristiansand og lurer derfor på om jeg stiller mye svakere med en grad fra UiA.. SVAR: Hei I 2017 var poenggrensene ved rettsvitenskap ved UiB 52 i kvote for førstegangsvitnemål og 58,4 i ordinær kvote. Hilsen Samordna opptak i samarbeid med ung.n

Video: Rettsvitenskap er årets mest populære studie

Merk at UiB ikke kommer til å godskrive utvekslingsemner som enkeltemner, dvs. der studenter søker UiB med mindre enn en komplett BA-grad i rettsvitenskap fra HHUiS. Aktuelle læresteder Kozminski University, Polen. University of Münster, Tysklan Men vi vil anbefale deg å ta direkte kontakt med juridisk fakultet ved enten UiB eller UiO dersom du lurer på ting rundt akkurat dette, slik at du kan få bekreftet det direkte fra kilden:) Så - du blir jurist når du fullfører master i rettsvitenskap

Rettsvitenskap Ui

 1. Søknad om godskriving av spesialemne og/eller masteroppgave i masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB. Hvis du har avlagt eksamener i juridiske emner på masternivå ved Universitetet i Oslo eller Tromsø, kan du søke om å få de godskrevet etter Det juridiske fakultets utfyllende regler §§ 5-1, 5-7 og 5-8, jf. universitets- og høgskoleloven § 3-5
 2. Studiekode : Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden
 3. Rettsvitenskap ved UiB var studiet som flest søkere hadde som førstevalg i år, viser tall fra Samordna opptak. Rettsvitenskap ved UiO og siviløkonomstudiet ved NHH havner på de neste plassene
 4. Fullført bachelorstudium i rettsvitenskap fra UiA vil også kunne gi fritak for de tre første årene på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved UiB og UiO. Dette forutsetter at studenten har tatt de emner som inngår i alternativ 2 i studieplanen ved UiA og har fått opptak til det femårige masterprogrammet i rettsvitenskap

Logg på Canva

I år er rettsvitenskap ved Universitet i Bergen det studiet flest har som førstevalg, etterfulgt av siviløkonomutdanningen ved NHH. Se hele listen med de 30 mest populære studiene under. Totalt har 138 732 personer søkt høyere utdanning Judicial review and its discontents: Is judicial review democratically legitimate? Hoff, Torstein Sverre (The University of Bergen, 2017-12-20 2016 - Master i rettsvitenskap, UiB 2011 - Årsstudium i Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB 2010 - Bachelorgrad i medievitenskap, UiB. Praksis: 2019 - Advokatfullmektig, Kjærevik & Co advokatfirma 2018 - Juridisk rådgiver, Arbeidstilsynet Vestlandet 2017 - Juridisk skadebehandler, Tryg Forsikring. Spesialfag

Deretter etablerte vi samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), der bachelor i juss fra Høgskolen i Innlandet kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap i Bergen. UiB reserverte 30 plasser for våre studenter, dette antallet er senere redusert (fordi andre utdanningsinstitusjoner med. Master i rettsvitenskap fra UiB 2009. Jørgen Holm arbeider hovedsakelig med saker knyttet til fast eiendom, offentlig forvaltning, forretningsjus, familierett, arv og skifte. Arbeidserfaring: Advokatfullmektig/advokat Lund & Co Advokatfirma AS 2009-2012 Advokat HELP Forsikring AS 2012-2015 Advokat Larhammer Aarseth 2015. Utdanning

Bergen Open Research Archive (BORA) - UiB

Master i rettsvitenskap UiB 2009; Advokatfullmektig i Advokatfirma Høgseth 2010-2012; Utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget Hordaland 2012-dd; Advokat i Advokatfirma Høgseth 2012-2014; Advokat i Advokatfirmaet Høgseth DA 2014-dd. Tilknyttet advokat med rabattert timepris gjennom F2F (Foreningen 2 Foreldre) 2015-d Rettsvitenskap ved UiB: 637 (625) (Kilde: Samordna opptak, Kunnskapsdepartementet) Det er fem fag som utmerker seg som mest populære: helsefag, økadm, samfunn, lærer og teknologi

UNIVERSITETET I BERGEN (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved seks fakultet og Universitetsmuseet. Universitetet er lokalisert midt i hjartet av Bergen. Det viktigaste bidraget universitetet gjev til samfunnet er framifrå grunnforsking og utdanning med ei stor fagleg breidd Siviløkonom, rettsvitenskap og sykepleier er de studiene flest søkere har som sitt førstevalg i år, viser tall fra Samordna opptak. 15.april var det søknadsfrist for de som vil begynne på høyere utdanning til høsten

Oppbygging og gjennomføring - Rettsvitenskap (jus) (master

Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) - Universitetet i Osl

Rettsvitenskap UiB Oslo-området, Norge 41 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. MENY. Universitetet i Bergen (UiB) Rapporter denne profilen; Erfaring. Butikkmedarbeider MENY. feb. 2016 - jul. 2019 3 år 6 måneder. Utdanning. Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Bergen (UiB Steve Contreras er altså blant de 692 som blir tilbudt plass på rettsvitenskap i Bergen. I sommer jobber 23-åringen selv med å behandle søknader til UiB, men han fikk en kollega til å behandle hans søknad. - Jeg synes det er veldig kult, nå skal jeg på hytten og feire med familien med bridge og sjampanje, sier Contreras Akademika har et stort og oppdatert utvalg fagbøker om Rettsvitenskap til lave priser. Vi har rask levering, 14 dagers returrett og fri frakt. Bestill dine fagbøker om Rettsvitenskap på akademika.n

Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2018 er kunngjort

Universitetet i Bergen (UiB) er eit byuniversitet der sentrale delar av campus ligg i Bergen sentrum. Vi har ca. 14 300 studentar og omlag 3 300 tilsette. UiB er kjend for forsking på høgt internasjonalt nivå og har mellom anna fleire senter for framifrå forsking (SFF) Studieprogram: MAJUR Integrert masterprogram i rettsvitenskap Inneholder emner (i 2010): Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig) EXFAC Juridisk forprøve: Høst 2010: JUS111 Forvaltningsrett I: Høst 2010: JUS112 Arve- og familierett: Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig:. Evaluering av rettsvitenskap JUREVAL 2019 Informasjonsmøte 24. januar 2020 28.01.2020 1. 28.01.2020 Kolumnetittel Bakgrunn Spesialrådgiver Jon Holm, Forskningsrådet Dekan Karl Harald Søvig, UiB 2. Historikk 28.01.2020 Kolumnetittel 3 2003 -Krafttak for juridisk forskning (Dørum) 2005 -JUSISP

Boklansering på Universitetsbiblioteket

rettsvitenskap ved UiB er det i 2014 27 % svar (220 respondenter) og for UiT 51 % svar (122 respondenter). Resultatene for Master i rettsvitenskap ved UiO er stort sett stabile fra 2013. Som den grafiske fremstillingen under punkt 3.2.1 viser, er det en svak fremgang for kategoriene medvirkning UiB har de siste årene økt antallet studenter, i tillegg til at det i 2017 ble foretatt en virksomhetsoverdragelse av Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB). Økningen fra 2017 til 2018 kommer i hovedsak som en følge av gode studentopptak til grunnstudiene I tillegg e Rettsvitenskap i 1980 Sider i kategorien «Rettsvitenskap i 1980» Denne kategorien inneholder kun følgende side. J. Det juridiske fakultet (UiB Som professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) har Kai Krüger spilt en sentral rolle i oppbyggingen og moderniseringen av privatrettsstudiet. Han har særlig arbeidet med kontraktsrettslige forhold. Kai Krüger er født i Danmark, men flyttet seks år gammel med moren til Norge NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n

Rettsvitenskap - Universitetet i Agde

* Rettsvitenskap ved UiB: 637 (625) (Kilde: Samordna opptak, Kunnskapsdepartementet) Flest vil bli sykepleier - men én ting hindrer studiestedet i å ta inn flere studenter Håkon Rasmussen har bred forretningsjuridisk erfaring og jobber primært med kontraktsrettslige problemstillinger og fast eiendom. I tillegg bistår han innen flere områder av forvaltningsrett, særlig plan- og bygningsrett Universitetet i Stavanger (UiS) får 15 studieplasser i rettsvitenskap fra høsten 2011. Det nye studietilbudet blir et samarbeid mellom UiS, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen

Dekanene ved de tre juridiske fakultetene (UiB, UiT, UiO) skriver i Khrono at Forskningsrådet har vist liten interesse for rettsvitenskap, og at søknader fra rettsvitenskap ofte ikke vurderes på egne premisser. Dette bildet tegnes også av professorene Høgberg og Langford i et eget innlegg i Khrono I 2009 har Kjell Stian fullført graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Kjell Stian jobbet som megler siden 2009 og har fungert som fagansvarlig for foretaket Garanti Eiendomsmegling Molde fra 2012-2017. Curriculum Vitae . Arbeidserfaring: 2019-Advokat i advokatfellesskap ved Advokatfirmaet Eide & Co AS. 2017-201 UiB har mål om å være ledende på digitalisering av utdanningen, Professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakul. Vis hele. Jeg har en variert og spennende jobb. I tillegg til å utdanne jurister får jeg forske på tema av stor samfunnsmessig bet. Institutt for rettsvitenskap og styring bidrar til fornyelse av BIs undervisning Kurset Bedriften, som førsteamanuensis Sverre A. Christensen har fagansvaret for, var høsten 2017 et pioner. Master i rettsvitenskap. I 2014 ble det opprettet et toårig masterprogram i rettsvitenskap for studenter som har fullført en bachelorgrad i rettsvitenskap eller juss fra Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer), Universitetet i Agder eller Universitetet i Stavanger, totalt 180 studiepoeng

Rettsvitenskap (jus) - Universitetsbiblioteke

 1. Programmes: MAJUR-OV22 Masterstudiet i rettsvitenskap - Start vår Connected to courses (in 2004)
 2. UiB-professor Ernst Nordtveit mener de juridiske fakultetene har spilt kortene dårlig ved ikke å satse på det samme. Denne måten å integrere fagene på er nytt i BI-sammenheng, sier Monica Viken, instituttleder ved institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI
 3. Begreper og Begrepsdannelse i Jus og Rettsvitenskap I. INNLEDNING 1. Termene «rett», «jus» og «rettsvitenskap» 2. Jus og dagligspråk 3. Tankenivåer (se også vedlegg 1) 4. Det normative og det deskriptive (se også vedlegg 2) II TRE ASPEKTER VED EMNET - OG NOEN SONDRINGER OG MOMENTER AV RELEVANS UNDER DE ENKELTE ASPEKTE
 4. Programmes: MPJUSS Integrert masterprogram i rettsvitenskap Connected to courses (in 2004): No connection found; Active from 2004 Periodic evaluation - programmes (every 5 years): No evaluations found; Programme Description: Spring 2004; Contact: kvalitetsbasen@uib.no. Responsible:.
 5. Les denne saken på UiOs nettsider. Eksempel: Per og Kari hevdet begge i sin tid at alternativ 1 23 måtte være å foretrekke. Ola gikk imot dette, og fikk tilslutning av Kristen og Arne. 24 Ola var særlig opptatt av det økonomiske aspekt, 25 Arne betegnet alternativet som sløseri. Geir er uenig i tolkningen til Ola

Rettsvitenskap? Nei, juss

UiB Universitetet i Bergen er et byuniversitet der sentrale deler av universitetsområdet ligger i hjertet av Bergen. Det består av syv fakulteter som både driver forskning og er lærested til over 16 000 studenter Effekten på kognitive funksjoner ved bruk av eksempelvis ritalin og adderall har vært kjennt siden tidlig på 90 tallet. En rekke tidsskifter har publisert artikler som omhandler emnet Mariakirkens bibliotek består vesentlig av teologiske og kirkehistoriske verker, men også bøker innen filosofi, filologi, geografi, topografi, historie, naturvitenskap, rettsvitenskap, m.m. er representert. Bøkene er vakkert innbundet og bindene er i god stand. Artikler om Mariakirkens bibliotek: Mariakirkens eldste bibliotek Basisinfo: Internasjonal tittel: Tidsskrift for Rettsvitenskap: Print ISSN: 0040-7143 Periode: [1888. ] Electronic ISSN: 1504-3096 Periode: [2004 . 8 studiesteder | 100 studieprogram | 200 arrangement | Kom på Åpen dag 2020

Rettsvitenskap i Bergen mer populær enn Oslo - Rett2

 1. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2000, s. 429-476 Kåre Lilleholt, Bruk av reelle omsyn i formueretten, Jussens Venner 2000, s. 49-60 Bjarte Askeland, Rettskildelærens utvikling i rettsteoretisk belysning, Jussens Venner 2002, s. 8-23 Synne Sæther Mæhle, Gjelder det andre regler for rettslig argumentasjon i rettsdogmatikke
 2. Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene
 3. Alle som ønsker å bli advokat må gjennomføre utdanningen master i rettsvitenskap. Master i rettsvitenskap er en 5-årig utdanning, normert tid. Det er imidlertid kun tre steder i Norge hvor det kan studeres master i rettsvitenskap og det er ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet
 4. Deretter etablerte vi samarbeid med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), der BA i juss fra Høgskolen i Innlandet kvalifiserer til opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved fakultetet i Bergen. UiB reserverte 30 plasser for våre studenter, dette antallet er senere redusert (p g a at andre.

Ansgar Teologiske SUPP HOVED Høgskole ORD ORDF ORD ORDF ----- ----- ----- ----- ----- ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk Alle Alle Alle Alle ATH 255418 Interkulturell forståelse Alle Alle Alle Alle ATH 255437 Musikkteknologi Alle Alle Alle Alle ATH 255480 Teologi Alle Alle Alle Alle ATH 255752 Psykologi 49.1 85 44.2 47 50.2 221 45.6 123 ATH 255777 Musikk Alle Alle Alle Alle. Jeg må jo også nevne at vi ved UiB har det mest søkte studiet i Norge. Rettsvitenskap har hatt en markant økning i antall søkere med 101 stykker. Likevel er det viktig å ha oppmerksomhet om rekruttering videre. Som årets tall viser er også de store universitetene i en hard konkurransesituasjon UiB har fått tildelt nye studieplasser på flere studier i år gjennom regjeringens utdanningsløft på grunn av koronakrisen. Trangere nåløye for populære studier Også i år finner vi de høyeste karakterkravene på profesjonsutdanningene i medisin, odontologi, psykologi og rettsvitenskap Har du spørsmål kan du sende dem til vitnemaljur@uib.no. - - - - - Vitnemål utstedes når mastergraden i rettsvitenskap er oppnådd og kandidatløftet er avlagt elektronisk. Kandidatløftet er hentet fra en forordning utstedt av Christian VI fra 1736, hvor det stilles krav til etisk framferd for jurister Master i rettsvitenskap er en akademisk grad i rettsvitenskap i Norge.Graden «master i rettsvitenskap» er beskyttet og kan kun tildeles av Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Profesjonsstudiet som fører frem til master i rettsvitenskap er normert til fem år. I dagligtale er det normalt å omtale en person med mastergrad i.

Rettsvitenskap bachelor - Økonomi og juss - Studietilbud

 1. Studere rettsvitenskap, hvilket universitet? Yrke og utdanning. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n
 2. Master i rettsvitenskap og Siviløkonom · Se mer » Sivilingeniør. Sivilingeniør (forkortet siv.ing.) er en profesjon og en tidligere akademisk grad. Ny!!: Master i rettsvitenskap og Sivilingeniør · Se mer » Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Ny!!
 3. istrasjonsansvarlig og redaksjonsmedlem. Anders har en bachelorgrad i økonomi og finans fra University of Manchester (2012-2015). Han går nå på integrert master i rettsvitenskap hvor han forventes ferdig juni 2020
 4. Professor i rettsvitenskap ved UiB, Terje Einarsen, skriver om prosessen fram til koronaloven ble enstemmig vedtatt i Stortinget. Her påpeker han viktigheten av at blant andre Rødt trakk i nødbremsen..
 5. Fullført bachelorstudium i rettsvitenskap fra UiA vil også kunne gi fritak for de tre første årene på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved UiB og UiO 119349 a.a a.a a.a.C a.a.C.a A.B a.c a.C.n a.Chr.n a.d a.f a.i a.l a.m a.p adm.dir b.m bill.mrk bl.a c.c c.l cand cand.act cand.agric cand.jur cand.mag cand.med cand

Juridisk fakultet, UIB 2006-08 - 2011-06 Grad: Mastergrad i Rettsvitenskap 2011-06 - 2017-03 Advokatfirmaet Harris DA Stilling: Advokatfullmektig (m/bevilling) 2010-08 - 2011-06 Juridisk fakultet, UIB Stilling: Arbeidsgruppeleder 2017-04 - 2020-04 Helseklage Stilling: Rådgiver 2018-04 - Bergen tingrett Stilling: dommerfullmekti Temaet for artikkelen er statens plikter og den enkeltes rettigheter etter Grunnloven § 112 første ledd, jf. tredje ledd. Artikkelen drøfter først den rettslige betydningen av at Stortinget i 2014 vedtok å endre ordlyden i § 112 tredje ledd. Det argumenteres for at ordlydsendringen er ment å skjerpe myndighetenes forpliktelser sammenlignet med rettstilstanden etter den tidligere § 110.

Master i rettsvitenskap (tidl. can.jur.) er en tittel man oppnår når man har studert juss og oppnådd mastergrad (juridisk embetseksamen). I Norge kan man ta master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø og graden er normert til 5-års.. Master i rettsvitenskap, UIB (Masteravhandling: Styrets handleplikt ved tapt egenkapital) 2014 - 2015. Arbeidsgruppeleder, UIB. Advokatfirmaet Haavind AS. Postboks 359 Sentrum 0101 OSLO. Besøksadresse. Bygdøy allé 2, 0257 OSLO Telefon. 22 43 30 00. Organisasjonsnummer. 986 420 177. E-post Vilde studerer rettsvitenskap ved UiB og har tidligere vært leder i Fredrikstad AUF. Med seg på laget får hun en fantastisk samling med kunnskapsrike og erfarne AUFere. Vi gleder oss til å se AUFs studentaktivitet i Bergen øke! Styret valgt på det ekstraordinære årsmøtet 25. mai er: Leder: Vilde Glosemeyer Havrevold (Rettsvitenskap, UiB Se hva snittet for studiene ved UIB er, og hva de kan bli neste år

Studer rettsvitenskap - in

 1. Søk etter nye Stipendiat i rettsvitenskap-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet
 2. Jurist. Foreldre: Avdelingssjef Christian Odd Bernt (1912-96) og Else-Marie Buck. Gift 1969 med lektor Anne-Marie Lygren (20.12.1943-). Jan Fridthjof Bernt har vært knyttet til Universitetet i Bergen siden 1969, de siste 25 år som professor i rettsvitenskap. Han fremstod tidlig som en usedvanlig og allsidig ressursperson innen akademia, både på sitt eget fags vegne og som talsmann i.
 3. Solfrid Aga er spesialisert innen entrepriserett, offentlige anskaffelser og generell kontraktsrett. Hun har bred erfaring med bistand til store entrepriseprosjekter innen samferdsel og infrastruktur, herunder utvikling av OPS-kontrakter og øvrige entreprisekontrakter, løpende rådgivning og tvistehåndtering
 4. Master i rettsvitenskap, UiB. 2012-2013. Arbeidsgruppeleder for 1. avdeling ved UiB. Advokatfirmaet Haavind AS. Postboks 359 Sentrum 0101 OSLO. Besøksadresse. Bygdøy allé 2, 0257 OSLO Telefon. 22 43 30 00. Organisasjonsnummer. 986 420 177. E-post. 34933207b51639d. Meld deg på våre nyhetsbrev
 5. Adrian Sørbø Mathisen jobber innenfor entreprise og tvisteløsning. Han jobber primært med prosjekter innen infrastruktur, og har særlig erfaring med å bistå byggherrer i større veiprosjekter og utvikling av nye kontraktmodeller, spesielt innen entreprise
 6. UiB tilbyr plass til 9564 nye studenter til høsten. Dette er en økning på ti prosent fra i fjor, og universitetet har aldri før tilbudt så mange studieplasser. Profesjonsutdanningene i medisin, odontologi, psykologi og rettsvitenskap har de høyeste karakterkravene, som generelt er høyere enn tidligere år
Ansatte ved Universitetsbiblioteket | Universitetet i BergenMinneord - Susanne Bonge | UniversitetsbiblioteketPedagogikk | Universitetsbiblioteket | Universitetet i BergenSystematiske oversikter | UniversitetsbiblioteketDigitale litteraturlister på hele UiBTorstrupBernhard Tandberg - Styreleder - Nesbyen Golf AS | LinkedIn

Skar, Henrik. 2019, Tidsskrift for Rettsvitenskap. UIB Vitenskapelig artikkel Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting 1148 relasjoner: A. C. Cuza, Aars (slekt), Abraham Lincoln, Absalon Taranger, Adam Oehlenschläger, Adam Price, Adam Weishaupt, Adekvans, Adewale Akinnuoye-Agbaje. I dag er det kun universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø som tilbyr mastergrader i rettsvitenskap. Dette er fastsatt i gradsforskriften, som begrenser hvilke institusjoner som kan tilby hvilke yrkesutdannelser med beskyttet tittel. Men nå forsøker Handelshøyskolen BI å utfordre det offentlige monopolet UIB Faglig foredrag Integrering av EU-/EØS-rett på Masterstudiet i Rettsvitenskap - før, nå og i fremtiden. Franklin, Christian. 2020, Fakultetsseminar for Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen (UiB) Rettsvitenskap Rettsvitenskap. 2015 - 2017. Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Bachelor's degree Rettsvitenskap. 2013 - 2015. Languages Espen Ingebrigtsen er postdoktor på det tverrfaglige NFR-prosjektet A Narratology of Criminal Cases ved Universitetet i Bergen. Han er ph.d. i tysk litteraturvitenskap fra UiB (2016)

 • Idowa evl landshut.
 • Spider man homecoming putlockers.
 • Overnatting atlanterhavsveien.
 • Obandln erfahrungen.
 • Renee fagerhøi kokebok.
 • Ordspill dyr.
 • Aok bonus app auszahlung.
 • God fullmetal alchemist brotherhood.
 • Yucca rostrata blüte abschneiden.
 • Europris gausdal.
 • Nimi priser.
 • Mjus shoes.
 • Zofran afipran.
 • Trenger man internasjonalt førerkort usa.
 • Wörter mit ß grundschule.
 • Brillengläser preise.
 • Iglow rabattkode 2017.
 • Nerf gun mega.
 • Spansk rollespill.
 • Berliner spitzname.
 • Avatare für whatsapp.
 • Cataratas de iguazu brasil.
 • Tom berenger laura moretti.
 • Foreldre som kjefter hele tiden.
 • Base chat berlin nummer.
 • Horoskop 2018.
 • Linfrøolje kreft.
 • Fortellermåter.
 • Medizintechnik owl.
 • Jobs traunreut öffnungszeiten.
 • Stiv nakke årsak.
 • Gamescom 2017 stream.
 • Yoga pust.
 • Hundepensjonat hordaland.
 • Hull i ørene oslo billig.
 • Butikker østfoldhallene.
 • Rabatt adlibris.
 • Bremen tourismus veranstaltungen.
 • Diskothek waldkirchen kaufen.
 • Faz anzeigenpreise 2017.
 • Norges største melkegård.