Home

Hva het religionen i norge før kristendommen

Video: Kristendommens historie i Norge - Store norske leksiko

Siden 1000-tallet har kristendommen vært en del av Norges historie og preget landets samfunn og kultur. Innføringen av den lutherske reformasjonen på 1500-tallet førte til et av de største religiøse bruddene i landets historie. Kirken ble en statskirke. På 1800- og 1900-tallet bidro kravet om religionsfrihet og framveksten av vekkelsesbevegelser og nye kristne trosretninger til økende. Norrøn religion er et begrep som beskriver de førkristne, hedenske religiøse tradisjoner (se norrøn mytologi) som var felles for de germanske folkene som levde i de nordiske landene før og under innføringen av kristendommen til Nord-Europa.Norrøn religion er derfor en undergruppe av germansk hedendom, som var praktisert i land som var befolket av germanske stammer over det meste av.

Nordisk religion er religion blant nordiske folk, både i Skandinavia og i områder som ble befolket fra Norden, før kristendommen ble innført. Om de nordiske folks religion i den tidsperioden det her er tale om, vet vi i virkeligheten svært lite. Forskningen stiller seg mer kritisk enn tidligere til det kildemateriale man har lagt til grunn for beskrivelsen av nordboenes religion i. Oversiktsartikkel om norrøn religion. Religionen i vikingtiden kalles i norsk fagtradisjon for norrøn religion. Vikingtiden regnes vanligvis som perioden mellom år 750/800 og 1050. Den øvre grensen markerer religionsskiftet fra hedendom til kristendom som tradisjonelt danner epokeskille mellom vikingtid og middelalder. Da ble den før-kristne religionen forbudt ved lov, mens kristendommen. Kristningen av Norge startet relativt sent i forhold til resten av Europa, men tok seg kraftig opp med de kristne kongene Håkon den gode, Olav Tryggvason og første del av kristningen regnes ofte som fullført da Olav den hellige fikk kristendommen inn i landets lover. Det er ikke sikkert når kristningen av Norge begynte, men det har nok vært kontakt med kristne fra folkevandringstiden og. Her finner du ut hvor mange medlemmer det er i kristne, muslimske, buddhistiske og andre trossamfunn i Norge. Religion - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Norrøn religion - Wikipedi

norrøn religion - Store norske leksiko

I 2018 var det over 200.000 muslimer i Norge, de fleste sunni-muslimer. Det bor også ca 19.000 buddhister og 9000 hinduer i Norge (2016), og ca 5000 sikher. En verdensreligion som ikke har kommet med ny-innvandringen, men har en lang historie i Norge, er jødedommen. Før andre verdenskrig var det ca 1800 jøder i Norge Så denne overgangen til en ny religion, omfattet kanskje mest kulturen, og f.eks. slaveri var jo en lukrativ handel og mente at de som var rike hadde treller å gjøre uønsket arbeid, så førte det til blodige konflikter for å forandre nasjonen og kulturen og loven på en radikal måte, så folkeordtaket om at kristendommen ble spredd med drap i Norge, mens en nasjon som var fryktet på. Kristendommen blir en selvstendig religion først etter Jesu død. Det store gjennombruddet kommer på 300-tallet da kristendommen blir statsreligion i Romerriket. Etter splittelsen av Romerriket utvikler kirken i øst og vest seg i ulik retning, fram til en formell splittelse i 1054. Neste store brudd kommer under reformasjonen på 1500-tallet I Norge kan man gjøre slike valg etter at man har fylt 15 år, men før den alderen er det foreldrene som bestemmer hvilken religion barnet skal tilhøre. Kristendommen ble innført i Norge for over tusen år siden, og siden da har kristendommen vært den dominerende religionen her i landet. I dag er det ingen statsreligion i Norge De to største religionene, kristendommen og islam, er også de to yngste av de vi gjerne kaller verdensreligioner. Dette er monoteistiske universalreligioner med sterke skriftlige tradisjoner. Hvis en religion skal vokse, er det selvfølgelig en fordel at den er en universalreligion, det vil si at den hevder å være for alle

Video: Norrøn religion Religioner

Vikingtiden i Norge regnes arkeologisk sett fra ca. 800 til ca. 1050. Historisk sett regnes den mer spesifikt fra angrepet på Lindisfarne i 793 til slaget ved Stamford Bridge i 1066.. Selv om det første vikingangrepet i England fant sted i Portland i 789, er det imidlertid med plyndringen av klosteret på Lindisfarne i 793 at vikingene for alvor dukker opp i europeisk historie Oversiktsartikkel om kristendommen. Historie Ulike retninger Kristen lære De hellige tekstene De religiøse fortellingene Ritualer Kristen etikk Sosial organisering Materielle og estetiske uttrykk Den religiøse erfaring Demografi og utbredelse Kristendommen er verdens største religion og en av religionshistoriens mest bemerkelsesverdige suksesser Norrøn mytologi er den gudelæren som var utbredt blant de nordisk-germanske folkene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene i førkristen tid. De norrøne fortellingene og forestillingene utviklet seg over tid, og det har vært store regionale forskjeller. Det finnes derfor mange ulike og likeverdige versjoner av myten Henrik Wergeland kalte den likevel «den intoleranteste» når det gjaldt religion. Mer tolerante tanker slo gjennom i Danmark rett før de norske forbudene ble vedtatt: I mars 1814 ble jødene der tilstått sivile rettigheter. Uten bruddet mellom Danmark og Norge i januar kunne det samme ha skjedd he

Kristningen av Norge - Wikipedi

 1. For selv om man har fått andre religioner inn i landet, så har også kristendommen i Norge endret seg. - Bibelen og blant annet trosbekjennelsen, er vårt læregrunnlag
 2. - Før den kristne troen trodde vikingene på guder i Valhall. Romerne trodde på Mars, Venus og så videre. Og så er det buddhisme, hinduisme, islam og andre religioner. Og egypterne trodde på solguden Ra. Hva er det som gjør at vi trenger religion
 3. Kristne begynte ikke å feire jul før på 300-tallet, dvs. ca 250 år etter at kristendommen ble en egen religion og ikke bare en gruppering innenfor jødedommen. Utgangspunktet for kristendommen er Jesus. Han var en jødisk mann som levde i det som i dag er Israel og Palestina. Han gikk rundt og snakket med mennesker og om Gud
 4. Hei. jeg skal ha muntlig i eksamen i religion på fredag. og har et par spm. Hva mener du er det mest sentrale i humanismen, kristendommen og islam.? hva har de felles? og hvor ligger de store utfordringene når disse tre livsynene skal leve side ved side i det norske samfunnet? håper noen kan hjel..
 5. Nærmere 10 prosent av Norges befolkning, eller 484 500 personer, var medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 1. januar 2011. I Oslo er 20 prosent av befolkningen medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn, og de fleste av dem tilhører islam. Nest største gruppe er med i kristne trossamfunn. Folketellingen i 1960 var den siste der det ble stilt et direkte.

Religion - SS

Religion og etikk - Kristendommen - opprinnelse og

Kristendom er en abrahamittisk religion som utgår fra jødedommen og som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Israel på Jesu tid. Den er også en monoteistisk religion; det vil si at den bekjenner at det finnes bare én gud.Denne gud er himmelens og jordens skaper, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som beskrevet i Det gamle testamente, og den Gud som i de siste tider åpenbarte seg. Kristningen av Norge hadde en klart rikssamlende funksjon. Kristningen var en prosess over lang tid, men tidfestes gjerne til Kong Olav Haraldsson og slaget på Stiklestad i 1030. Kongen falt selv i slaget, men kristendommen ble landets offisielle religion og oppbyggingen av en landsomfattende kirkeorganisasjon bidro til å styrke rikskongedømmet katolske kristendommen. Helgenkulten ble introdusert omtrent samtidig med innføringen av kristendommen og var en del av den offisielle religionen i Norge frem til reformasjonen i 1536. En viktig årsak til at helgenene ble så effektivt som maktlegitimeringsmiddel kan h «Kristendommen, den tiende landeplage» En sentral del av kulturdebatten i mellomkrigstida dreide seg om religion. Særlig kjent er Arnulf Øverlands angrep på kristendommen i foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage». Foredraget ble holdt i Det norske studentersamfund i 1933 og vakte stor forargelse. I slutten av foredraget sier. I 1736 kom en lov som sa at alle i Norge måtte konfirmere seg, dette gjaldt også samene. Dermed måtte alle få opplæring i kristendommen før konfirmasjonen. På den måten styrket kirken og staten kontrollen over folks måter å tenke og tro på. Misjon på 1800-tallet. Lars Levi Læstadius levde på 1800-tallet

Landet blir kristnet - Norgeshistori

 1. oritetsgrupper? Det jeg skal snakke om er hvordan religionen påvirker kulturen og samfunnet, og ikke bare den troen norske har, men også den troen de innvandrere har også. Jeg skal også drøfte hvordan det norske samfunnet og kulture
 2. Start studying norsk prøve kap 6 myter og folke diktning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Nordmenn i dag er ikke «germanere», de er forskjellige i farger og fasonger. Norsk kultur - før og nå Nordmenn i dag er ikke «germanere», de er forskjellige i farger og fasonger

kristendom - Store norske leksiko

 1. Kristendommen begynte å komme til Norge på 800-tallet, Reformasjonen ble imidlertid ikke befestet i folket før mot slutten av 1500-tallet. Kirkegodset, som utgjorde halvparten av all jord, at den evangelisk-lutherske tro skal være kongerikets offisielle religion
 2. Historie Kilder til samisk før-kristen religion Lære Ritualer og kult Myter Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Ulike retninger Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis som tradisjonelt har vært utbredt blant samer i Skandinavia, Finland og Russland. Fra slutten av 1600-tallet ble det satt i gang en [
 3. Religion er blitt et omstridt tema i offentlig debatt i Norge. Religionspolitikk er på dagsordenen etter avvikling av statskirken og økt innvandring. Større religiøst mangfold går sammen med skjerpet argumentasjon for sekulære ordninger. Samtidig er fortsatt sju av ti nordmenn medlemmer i Den norske kirke. Mediene gir rammer for diskusjoner om religion både i nyhetsmedier og i sosiale.
 4. Før 1000-tallet var Norge en samling høvdingdømmer som ofte lå i strid med hverandre. En av småkongene, Harald Hårfagre (ca.850 - 933), forsøkte å samle landet, men møtte sterk motstand. Også danske konger blandet seg inn i kampen om herredømmet i Norge

Religion er et viktig nok emne til at man må lære om det og diskutere det i skolen. At man i Norge legger større vekt på kunnskaper om kristendommen enn om andre religioner, er også naturlig. Ingen mat er forbudt i kristendommen. I den ortodokse kirke overholdes strenge fasteregler og det er 180 fastedager i året. Innen katolismen etterleves 40 dager faste før påsken, samt at kjøtt ikke spises fredagene før påske. Innenfor den protestantiske kirke er det ikke vanlig med endret kosthold før påske. Syvendedags adventiste Mitt inntrykk av kristendommen er at det er en religion som ser alle og har plass til alle, uansett kjønn, alder, yrke og rulleblad. Alle blir sett med samme øyne og alle står likt ovenfor Gud. Ingen diskriminering. Feminister trekker ofte fram at den hellige treenighet som står svært sentralt i kristendommen er mannsdominert

De humanistiske verdier har lenge vært stad festet av buddhismen som starter 2500 år før kristendommen. De har også blitt funnet opp av mangen filosof oppgjennom tidene. Jeg skjønner ikke hvorfor du ramser opp Menneskeverd, solidaritet, toleranse, gudsfrykt, medmenneskelighet, rettferdighet i en setning og så gå vidre til å hevde at kristendommen laget vei for humanismen. De østlige religionene virker for meg å følge Jesu idealer mere. De går mere på det indre i mennesket. Men Jødedommen og Islam går mere på ritualer. Kristendommen er jo basert på Jesu lære, men den har jo for en stor del sporet av med sine store predikanter - de loviske lærerne

De 40 dagene før påskedag kalles «faste». Det er en tid for anger da de kristne ber om tilgivelse for sine synder.Den siste uken før påskedag kalles «den stille uke» og begynner med palmesøndag, dagen da mengden hilste Jesus velkommen da han red inn i Jerusalem på et esel. Minnet om innstiftelsen av nattverden blir feiret skjærtorsdag Selvfølgelig inkluderes kristendommen i bokstaven R for religioner. Kampanjen om å få K'en tilbake i skolen har åpenbart slått an, selv om den dreier seg mer om propaganda enn om realiteter

Førkristen tro - Norgeshistori

Last ned Faktaark religion og matregler( pdf). Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med TINE kundesenter på telefon 800 35 999 eller sende en e-post. Du kan også finne mer informasjon om jødiske og muslimske regler på trooglivssyn.n Kristendommen er verdens største religion med 2,2 milliarder tilhængere. Hovedpersonen er Jesus Kristus, Guds søn, der døde på korset for at have forsvaret sit syn på Gud som næstekærlig og tilgivende, men stod op fra de døde 2. påskedag I verdensreligionene har det i alle år vært kultur for ulik kunst. Vi finner både forskjeller og likheter i kunsten, men felles for kunsten i alle religionene er at de har en form for religiøs betydning. (Noe som kanskje er en selvfølge?). I boka Verdensreligioner i Norge, defineres begrepet verdensreligion, som en religion med mange hundre millioner tilhengere, og har stor utbredelse i. Jeg mener det er skolenes ansvar å lære elevene hva hver enkelt religion går ut på og spesielt sørge for at elevene vet hvorfor vi feirer de forskjellige kristne høytidene i Norge. Jeg ble sjokkert. Før påskeferien i fjor lærte jeg om buddhismen og hinduismen i RLE-timene De fem store religionene. For å få fullt innblikk i De fem store religioner, må vi gå tilbake mer enn 1000 år. Den eldste av De fem store religionene er Hinduismen og ble til allerede 2500 år f.kr, mens den yngste religionen Islam ble til i ca år 610e.kr

I Norge er det litt over 1000 tilhengere av bahai-troen. Det er en sammensatt gruppe med mennesker fra over 40 land. Bahai er en religion i vekst her i landet. Medlemmene bruker vanlige møtelokaler eller private hjem til samlingene sine. De har ikke noe eget tempel, men eier en tomt der de tenker å bygge et bahaitempel Nesten alle religioner har perioder med faste. I kristendommen har fasten en sentral plass. Fasten som begynner askeonsdag og varer med unntak av søndagene frem til 1. påskedag. Så selv om det er 45 dager til påskeaften, skal det fastes i 40 av dem. Førti dager er viktig i bibelen Som trådtittelen tilsier, er jeg på utkikk etter hva DU mener er det verste med verdens største religion, kristendommen. Jeg har lest mye på diskusjon.no, og jeg har kommet frem til at mange misliker kristendommen. Det jeg lurer på er hvorfor? Tilhører du en annen religion, er det forståelig hvor.. Kristendommen overlevde angrepet, og både den og andre religioner har nå pusterom til å gjenfinne sin styrke. Ballen ligger hos de religiøse. Dessuten er de gamle trendene irrelevante. 2/3 av befolkningsveksten i Norge kommer nå gjennom innvandring, det meste fra religiøse land. Den katolske kirken har fått hundre tusen nye medlemmer på. Reformasjonen er navnet på en splittelse i kristendommen som skjedde på 1500-tallet. Reformasjon betyr forandring, og det hele startet midt i Europa. I Wittenberg bodde en tysk munk som het Martin Luther. Han var opptatt av at frelse, altså det å komme til himmelen, kom gjennom tro alene.

ivarson: Hva vil dette si?Uten at en blir født på ny er det umulig få tak i denne hemmeligheten Det er også en rekke andre religioner enn kristendommen som blir representert. -Det norske språket er et stridtema. Noen går inn for nynorsk, mens andre går inn for bokmål. Dessuten har om lag 8% av den norske befolkningen et annet morsmål enn norsk - Det er dyp uenighet også om viktige politiske spørsmål i Norge Kristendommen kom til Norge. Kristendommen er en misjonerende religion. De første kristne fortalte om Jesu liv, død og oppstandelse til mennesker i sin samtid. Disse fortalte så dette videre igjen. Evangeliet om Jesus Kristus spredte seg rundt i verden som ringer i vann. Til Norge kom kristendommen i vikingtiden, som begynte rundt år 800

Historie Vg2 og Vg3 - Innføring av kristendommen

 1. Dette er en refleksjonsoppgave i religion og etikk. Den tar for seg emnet nyreligiøsitet og hva fremveksten av dette fenomenet kan komme av. Her er fakta flettet inn med personlige refleksjoner. Karakter: 5- (3. klasse
 2. Sømmelighetsregler finner vi i flere religioner, både i islam, jødedom og kristendom. Men disse er ikke bare religiøst begrunnet. De har også et patriarkalsk opphav. Samfunn som var sentrert rundt menn, hvor kvinnen ble betraktet som mannens eiendom. Vi kjenner det også fra vår tid. Kvinner hadde ikke stemmerett før i 1913 i Norge
 3. Alt dette som skjedde med liket til Olav den Hellige gjorde at folket ble overbevist om kristendommen var den rette religionen og flere Prestene spilte en stor rolle i spørsmålet om hva som har jeg prøvd å finne ut av hvilke forskjeller man kan finne på verdier og idealer i det norrøne samfunnet før og etter kristningen av Norge
 4. Start studying Repetisjonsspørsmål til Religionsprøve Del 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

De er hva disse menneskene trodde og deres religion hadde ingen konkrete navn, og dette gjorde det virke som en tradisjon praksis. De trodde på sine guder 'guder som Odin, Tor, Loke, og Freya. Det var tradisjonene til folk i skandinaviske land som fødte denne religionen BÅDE NORGE OG EU . diskuterer for tiden forholdet mellom religion og statsmakt. I Norge er statskirkeordningen på dagsorden, og EUs grunnlovskonvent diskuterte om kristendommen skulle nevnes. I India er kua hellig. I kristendommen er duen et symbol for Gud. - I Vietnam er det hvalen som gjelder, sier Aike Peter Rots. Mange mener at hvalene er viktige havguder. De kalles ' Cá Ông '. Det blir 'Herr Fisk' på norsk. Hva prøver du å finne ut i forskningen din? Aike forsker på religion ved Universitetet i Oslo

Hvorfor ble Norge kristnet? - Daria

 1. Hva er det med dem som gjorde hatet så sterkt at det gav grobunn for nazismen, Særlig i perioden like før kristendommen kom, var det mange opplyste mennesker i Hellas, Italia og andre land som gikk over til jødenes tro fordi de syntes den var mer avansert enn deres egen. Den største utryddelsesleiren het Auschwitz,.
 2. En baptist som het Hubmaier, ble i 1528 brent offentlig på bålet i Wien. Det var straffen for å ha baptistiske synspunkter. Da han ble brent, sa han blant annet dette: «Sannheten er udødelig!» Hva tror du han mente med det? Hvordan kan dette gjelde i dag? Baptistkirken i Norge Baptistkirken i Porsgrunn
 3. Samfunn spørsmål kap. 3 Learn with flashcards, games, and more — for free
 4. Har det vært en kulturutveksling mellom nord og sør, før kristendommen oppsto, Schjødt har forsket på religion og ritualer i det førkristne Norden. - Man kan ikke vite hva slags kalender man har brukt, sier han
 5. Kunnskap om hva religion er har en plass i skolen og KRLE andre religioner enn kristendommen og livssynssamfunn i Norge er det vanligere enn før å snakke om religion i flere.

100 spørsmål: Den store Amerika-quizen. Nei, det går ikke an å vite alt om USA. Men sjekk hva du kan! Får du 80 av 100 riktige, kan du trygt kunne sprade rundt i nabolaget som USA-ekspert Flere ulike religioner. Et økt religiøst mangfold er en av de viktigste trendene Repstad trekker frem. - Det er en overdrivelse at det religiøse livet i Norge var så enhetlig før. For femti år siden var det også et mangfold, men da var det ulike varianter av kristendommen som dominerte, sier han. Nå er det flere ulike religioner i Norge Norrøn mytologi er et vanlig navn på den førkristne religionen i Norge, som gradvis ble erstatta av kristendommen i løpet av 900- og 1000-tallet. Det finnes også en moderne utgave av denne religionen, med etablerte trossamfunn. I denne artikkelen vil fokuset være på det opprinnelige trossystemet slik vi kjenner det fra ulike kilder, mens dagens religion omtales under åsatru Kristendommen var trolig kjent i Norge allerede på 800-tallet. [trenger referanse] Etter flere misjonsfremstøt kom det avgjørende gjennombruddet under Olav den hellige da kristendommen ble norsk statsreligion.Etter reformasjonen (1536-1537) ble den evangelisk-lutherske konfesjon norsk statsreligion med Kongen som øverste kirkestyre.. Kristendom er den største tros- og livssynsgruppen i.

Kristendom - Wikipedi

Kristendom. Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles.. 1 tanke om Ludvig Nessa: Det er kun en religion som er forbudt i Norge nå, kristendommen 26/01/2020, kl. 15:18 sa Rune Lye : Litt utenom dette , men veldig viktig Både bautaene og korsstenene er for en stor del reist over kristne stormenn på 900-tallet, altså før kristendommen offisielt ble innført i Norge. Dette viser at allerede 900-tallet var en gryende misjonstid. Visse gravfunn peker i samme retning. I kaupangen i Vestfold finner vi kristne graver fra 800- og 900-tallet Vikingene møter kristendommen. Olav Trygvason kom sommeren 995 fra England med mange skip og menn. Han kom for å kreve sin rett til den norske trone og for å innføre kristendommen. Han gikk i land på øya Moster på vestkysten av Norge. Med seg hadde han den engelske biskopen Grimkjell og flere engelske prester

reformasjonen - Store norske leksiko

En sentral del av kulturdebatten i mellomkrigstida dreide seg om religion. Særlig kjent er Arnulf Øverlands angrep på kristendommen i foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage». Foredraget ble holdt i Det norske studentersamfund i 1933 og vakte stor forargelse. I slutten av foredraget sier Øverland - Religion hindrer likestilling Psykolog og forfatter Thore Langfeldt mener både kristendommen, jødedommen og islam er kvinnefiendtlige religioner som bremser likestilling i samfunnet For 1200 år siden veltet horder av vikinger inn over Storbritannia, Irland og Frankrike. Nærmest ingensteds fra trådte de brått og voldsomt inn i Europas historie. Men vikingene hadde sine forfedre. Nå vet norske og nordiske arkeologer stadig mer også om menneskene som bodde her før vikingtiden Samene er: Et urfolk, Spredt over fire land (Norge, sverige, Finnland og Russland) Det bor 40.000 samer i Norge, Tospråklige Før fikk samene ikke lov til å gjøre noe med religionen sin, ikke snakke språket sitt, det var ulovlig å joike og det var prøvd å få samene til å tro på kristendommen

Religion og etikk - Det norske livssynslandskapet - NDL

Norge er gradvis blitt et samfunn preget av religiøst mangfold. Det gjelder særlig i byene. Dialogen mellom religiøse ledere bidrar til å utvide kjennskapet til hva andre tror og tenker, men kan også dempe spenninger. Mye avhenger blant annet av at befolkningen blir tilført kunnskap som kan bidra til å bygge tillit. Forsker på. i faget Religion og etikk for den videregående skolen har blitt analysert ut ifra hva de skriver om kjønn og kjønnsroller i kristendommen og islam. Formålet ved studien var å undersøke om bøkene vier plass til denne tematikken og hva de prioriterer når denne tematikken dekkes

Norge, med erkebiskop Olav Engelbrektsson i spissen, støttet den tidligere visekongen. Erkebiskopen var Norges mektigste mann, i kraft av å lede både kirken og riksrådet. Denne koblingen av norsk selvstendighet og katolisisme skulle derimot bli skjebnesvanger. I 1536/1537 mistet Norge både sin religion og sitt riksråd Da kristendommen kom inn over Norge adopterte vi den katolske feiringen. Da var 1. juledag den viktigste dagen, og kirkebesøket var det viktigste. Det var viktig å holde seg i ro, og det skulle. Slik foregår muntlig eksamen i religion og etikk. 48 timer før eksamen: Trekking av fag; 24 timer før eksamen: Islam og en valgfri religion. Forklare hva som er sentralt og diskutere viktige trekk i Presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, inkludert religion og livssyn i. Gud må være Gud hele tida. De aller fleste skolebarn i Norge « vet» at jødedom og kristendom er to ulike religioner. De undervises som to ulike religioner. På den tida at kristendommen var i ferd med å bli til, var det ingen selvfølge at ikke- jøder skulle få være med. Så langt vi vet, er hele Det nye testamente skrevet av jøder Åsatru har tilhengere verden over, og flere åsatru-grupperinger har vært offentlig godkjent som trossamfunn i Norge. Det første, Odins Ætlinger, ble godkjent i 1994 og senere avregistrert i 2008. Åsatrufellesskapet Bifrost fikk godkjennelse i 1996 og Forn Sed Norge i 1999. Forn Sed Norge hadde i 2009 52 medlemmer. Bifrost har pr. januar 2011 245 voksne medlemmer

Hva skal du lære? Når du har arbeidet med dette kapitlet, Derfor arbeider de for å gi sultne mat og fattige rene klær og for å utbre kristendommen. I Norge er det ofte en konsert før jul der inntektene går til Frelsesarmeen. Artistene stiller opp gratis I TIDEN ETTER JESU DØD var de kristne en forfulgt sekt, foraktet av både romere og jøder. Men i løpet av noen hundre år, ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Langvarige teologiske og politiske uenigheter førte på 1000-tallet til «det store skisma»: kirkens splittelse i en vestromersk (katolsk) og østromersk (ortodoks) gren. I vest, fem hundre år senere, tok Martin Luther et. Kristendommen ble i løpet av vikingtiden kjent langs hele Kyst-Norge gjennom handel og utenlandsreiser. Mange vikinger fant det nyttig å la seg primsigne, en slags renselsesprosess før dåpen, slik at de lokale ikke skulle frykte dem. Dermed var man et steg nærmere en fullverdig dåp, som også stadig flere gjennomførte etter hvert

Kristendommens betydning for Norge - Religion, filosofi og

Kristendommen var i utgangspunktet den eneste religionen hvor seksualiteten til kjønnene var likestilt, men det endret seg raskt etter mønster fra andre middelhavsreligioner. - Det er sterkere normer på kvinners heteroseksualitet enn mannlig heteroseksualitet Buddhismen og kristendommen er faktisk ganske lik. Her kommer det noen likheter og forskjeller. - Begge religionene har regler som gjelder for den enkelte religion. I buddhismen er det de fire gyldne regler, mens i kristendommen er det de ti bud. - I kristendommen tror man på himmelen, mens i buddhismen tror man på nirvana Hva med gambling og spill i kasinoer, I Norge så er kristendommen traus, Det er en religion som er mange tusen år gammel som kom før Jesus der lærdommen er identisk med kristendommen. Nedenfor ser du noen siteringer fra Jesus og Krishna, Krishna som er en som blir ansett som Gud,. Kristendommen er den religionen «gjennomsnittseleven» har mest kjennskap til fra før av. Som lærer kan man likevel stå i fare for å overvurdere elevenes forkunnskaper Vi feira jo jul i Norge lenge før kristendommen kom til landet. De fleste tradisjonene i forbindelse med julefeiring har fint lite med Jesu fødsel å gjøre. Vi feiret Jol eller vinersolverv den 21. desember lenge før norge ble et kristent land fordi det var den mørkeste dagen i året og det deretter gikk mot lysere tider

Religion, filosofi og livssyn ; Vitenskapen bekrefter kristendommen ? Logg inn for å følge dette. Begge deler er religion. Om SV ikke takler kristendommen får de heller flytte ut av landet Beklager,jul ble feiret her FØR kristendommen kom.Jeg tviler også på at de fleste som feirer imot kristendommen. imot ytringsfrihet der er for: islam, helst moske der kongehuset er i dag. et norge som helst bør være utryddet av hvite innen. Teksten 'Religion og samfunn' under forklarer generelt sentrale forskjeller mellom den norrøne gudelæren og kristendommen. Den samme tendensen til å styrke nasjonalfølelsen på dette viset i konfrontasjonen med en annen makt finner vi i Norge på 1800-tallet Hva het de to første menneskene, og hvordan ble de skapt vi har to barn sammen og når jeg gikk gravid med nr 2 ble mannen veldig voldlig og skylte helle tiden på at han har fått sin hånd av allah og den skulle han bruke. når barnet ble født stoppet disse voldlige angrepene. støtter islam denne form for vold, han satte meg og barnet i stor fare og jeg har vært han en værdig kone hele veien. og fult hans valg og besluttninger med omhu og. Det var disse som sørget for å gi religionen et fotfeste i det romerske samfunnet. En kontrast til Norge der samfunnets verdslige ledere, først og fremst kongemakten, gikk i spissen for å innføre kristendommen. Hva forklarer denne forskjellen? For å svare på dette spørsmålet har teorien om rasjonelle valg blitt tatt i bruk

 • Random quiz questions and answers.
 • Saturn poznań city center.
 • Www fn filuren no oppdrag.
 • Shiba inu puppy.
 • Maskerad fest.
 • Jennifer rostock schlaflos.
 • Formel 4 fitness.
 • Andre verdenskrig quiz vanskelig.
 • Fuktmåler uten pigger.
 • Date in inglese.
 • Wo kann man prinz schnaps kaufen.
 • Beste fotballreiser.
 • Jafs kongsberg.
 • Celler i menneskekroppen.
 • Baron bags.
 • Lovisenberg dps tøyen 0653 oslo.
 • Beste quiz oslo.
 • Kirchweih 2017 franken.
 • Stupekurs trondheim.
 • Butikker roma.
 • Barley gluten.
 • App store pc.
 • Warsaw shore summer camp 2017.
 • Poldark tv series.
 • Warsaw shore summer camp 2017.
 • Jul på skeikampen.
 • Parainfluensa 2018.
 • Klubselskabet foreningen kristiansand.
 • Wilfried gliem.
 • Strimlad kyckling recept.
 • Download microsoft solitaire.
 • Ku klux klan name.
 • Oppsigelsestid 3 mnd.
 • Vladimir lenin un alba.
 • Gresk kurs trondheim.
 • Routenplaner wohnmobil kostenlos.
 • Mare mara damp.
 • Hvor mye er 1 inch i cm.
 • Chris cornell aktuell.
 • Fast n loud got shot.
 • Garmin fenix 3 hr høydemåler.